Foto via de Facebook pagina van Junior Stadsdichter

Op dinsdagavond 21 maart 2017 is Rozelijn van Gurp, leerling van het Odulphuslyceum gekozen tot de nieuwe Junior Stadsdichter van Tilburg. Ze nam het op tegen de andere genomineerde leerlingen Maddy Kessels, Dewi Janssens beide van het Theresialyceum, Selina Goossens, Mikki van Tilburg beide van het Vakcollege, Jelisha Ramzan van het 2College Jozefmavo en Jop Drubbel ook van het Odulphuslyceum. De prijs werd uitgereikt door onderwijs wethouder Marcelle Hendrickx.

De Junior Stadsdichterverkiezingen wordt jaarlijks georganiseerd op initiatief van de Bibliotheek Midden-Brabant en haar partners. Ze vinden het belangrijk dat jongeren gestimuleerd worden in hun taalvaardigheid, dat zij aangemoedigd worden te schrijven en zij zichzelf mondeling leren presenteren. Ook willen ze jongeren een podium bieden in de stad. Het project Junior Stadsdichter ondersteunt al deze doelen. ...lees verder "Rozelijn van Gurp gekozen tot nieuwe Junior Stadsdichter"

Nederlandse kinderen - Foto: Jeroen de Hartog

Tilburgse basisscholen De Triangel, d'n Hazennest en Jeanne d'Arc doen op woensdag 22 maart 2017 mee met een wereldwijde actie van ruim 300.000 basisscholieren in Nederland, Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Met de jaarlijkse actie 'Wij trekken aan de bel' laten de kinderen van zich horen. Met één minuut herrie maken vragen ze aandacht voor 22,5 miljoen leeftijdgenoten met een handicap op de armste plekken van de wereld die nu niet naar school kunnen. ...lees verder "Herrie-actie voor kinderen met een handicap wereldwijd"

Bij de Human Library (menselijke bibliotheek) 'leen' je geen boeken, maar mensen! Mensen die in hun leven allemaal met een bepaald vooroordeel te maken hebben (gehad). Op woensdag 22 maart van 15.30 tot 18.30 uur vind je deze levende boeken bij Human Library Tilburg, welke plaatsvindt bij Tilburg University. Bezoekers kunnen met deze mensen in gesprek en ontdekken wat er schuilgaat achter de eerste indruk van een transseksueel, vluchteling of oorlogsveteraan. ...lees verder "Human Library: “Kom een levend boek lezen”"

In het kader van de ontwikkelingen in de Spoorzone hebben Fontys Hogeschool voor Journalistiek, Tilburg University en ROC Tilburg in juni 2016 een intentieverklaring ondertekend over de vorming van een mediacluster. Dit heeft geleid tot een gezamenlijk voorstel en nadere uitwerking van een business case en de verkenningen ten behoeve van huisvesting in de Spoorzone.

Fontys heeft in november 2016 besloten om zich te vestigen in de Spoorzone. Tilburg University en ROC Tilburg denken hier serieus over na. Deze drie onderwijsinstellingen zijn van plan om in de Spoorzone onderzoekslaboratoria te starten, waarbij innovatief onderwijs, interdisciplinair onderzoek en samenwerking met het bedrijfsleven in de regio centraal staat. ...lees verder "Mediacluster in de Spoorzone kost gemeente €7,5 miljoen"

Op maandagavond 13 maart 2017 organiseert Fractie SAM (Student Affairs Matter) haar tweede College Tour op Tilburg University met als gastspreker VVD Staatssecretaris van Onderwijs: Sander Dekker. Dit evenement wordt georganiseerd in samenwerking met VVD Tilburg en met steun van Tilburg University. Hij gaat in gesprek over zijn ervaringen als staatssecretaris, zijn functie in het dagelijks leven maar natuurlijk ook over zijn toekomstvisie op het onderwijs.

Sander Dekker: "Tijdens mijn bezoeken op scholen en tijdens debatten krijg ik altijd de leukste vragen. Vragen die mij inspireren en aan het nadenken zetten. Ik ben dan ook heel benieuwd welke vragen jullie voor mij hebben. Ik ga graag met jullie in gesprek over onze plannen voor het onderwijs, en onze plannen voor Nederland." ...lees verder "Staatssecretaris Sander Dekker te gast bij tweede College Tour"

Per 1 januari 2018 neemt directeur-bestuurder Boyke Brand afscheid van Factorium Podiumkunsten. Hij gaat met pensioen. Boyke Brand heeft bij zijn vertrek bijna 10 jaar het centrum van podiumkunsten geleid. Begin februari 2008 werd hij directeur van Factorium Podiumkunsten.

“Het besluit om met pensioen te gaan valt me zwaar aangezien ik me nog steeds met hart en ziel betrokken voel bij Factorium Podiumkunsten. Anderzijds zijn er mijn eigen wensen voor de toekomst. Ik blijf me uiteraard dit jaar ook met veel toewijding inzetten voor Factorium Podiumkunsten”,

Boyke Brand genoot zijn opleiding aan het Twents Conservatorium in Enschede. Na diverse functies te hebben vervuld in het onderwijs en de muziekwereld was hij van 1985 tot 1997 directeur van de streekmuziekschool Boxtel en omgeving. Daarna was hij van 1997 tot 2008 directeur van RICK in Weert. ...lees verder "Boyke Brand neemt afscheid Factorium Podiumkunsten"

De twee politieke partijen Christen-Democratisch Appèl (CDA) en Christen Unie (CU) pleiten beide in hun verkiezingsprogramma om een maatschappelijke dienstplicht in te voeren voor jongeren voor een periode van zes maanden. Ze presenteren deze maatschappelijke dienstplicht als oplossing voor het gebrek aan binding, normbesef, begrip en burgerschap. Echter deze vorm van sociale dienstplicht, die tijdens de komende Tweede Kamer verkiezingen ter discussie staat, is te beschouwen als een vorm van dwangarbeid en daarmee in strijd met mensenrechtenverdragen.

Dat concludeert Stan Meuwese in zijn proefschrift over de rechtsgeschiedenis van de dienstplicht waarmee hij maandag 13 maart 2017 aan Tilburg University promoveert.  ...lees verder "Maatschappelijke dienstplicht juridisch ontoelaatbaar"

Koopwoningen die laag scoren op energiezuinigheid en een ongunstige G-label hebben, brengen bij verkoop minder op. Gemiddeld €18.000,- minder dan koopwoningen met een veel gunstiger A- of B-label. Deze werden in 2016 verkocht met een extra opbrengst van bijna €6.500,-. Een bedrag dat gelijk is aan ongeveer de helft van de toekomstige energiebesparing. Dit blijkt uit een grootschalige studie die werd uitgevoerd door onderzoekers van TIAS Business School. ...lees verder "Woningen met een laag energielabel worden moeilijker en tegen een lagere prijs verkocht"

De leerlingen uit groep 7A Jan Ligthart basisschool Driecant in de Reeshof hebben een prijs gewonnen voor het beste verkeersveilige idee voor hun school. Wethouder Mario Jacobs reikte de prijs uit.

De kinderen bedachten een plan om de verkeerssituatie rond hun school te verbeteren. Dit deden ze in het kader van de wedstrijd 'kom met het beste verkeersveilig idee voor jullie school'. De gemeente Tilburg vindt het belangrijk om de schooljeugd zo jong mogelijk bewust te maken van de gevaren in het verkeer en veilig verkeersgedrag. Daarom worden scholen gestimuleerd om mee te doen met het project Tilburg Veilig Naar School. Binnenkort komt een verkeerskundige naar de school om de ideeën verder uit te werken met de leerlingen.  ...lees verder "Leerlingen van Basisschool Driecant bedenken verkeersveilig idee"

Het sociaal domein omvat alles wat te maken heeft met: kinderopvang en onderwijs, sport, kunsten cultuur, het openbare leven, welzijnswerk, het verenigingsleven, leefbaarheid, het dagelijks contact tussen inwoners, het dagelijks leven.

Sinds januari 2015 zijn de verantwoordelijkheid en de uitvoering van de wmo (maatschappelijke ondersteuning), de jeugdzorg en de Participatiewet (sociale uitkeringen) bij de gemeente komen te liggen. Zaken die voor een groot deel bij het sociaal domein horen. ...lees verder "De Bedoeling van het ‘Sociaal Domein’ – Column: ik doe een gok"

Tijdens de vergadering vaan de raadscommissie Sociale Stijging op maandag 20 februari 2017 heeft commissielid Jan Heijman namens de fractie van Lokaal Tilburg aangekondigd een 'Motie van wantrouwen' te overwegen om wethouder Hans Kokke (SP) weg te sturen. De aanleiding hiervan was de gehele gang van zaken rondom de besluitvorming over de plaatsing van mensen met zowel psychiatrische als verslavingsproblemen door het RIWB in een pand aan de Schiphollaan 28a, pal naast basisschool Jeanne d’Arc in de wijk 't Zand. ...lees verder "Wethouder Hans Kokke krijgt nog een kans"

Gastbijdrage van Perry Janssen.

Tussen felle regen- en hagelbuien door lopen op de laatste dag van het carnaval een viertal vrijwilligers zich het vuur uit de sloffen om bij zoveel mogelijk wijkbewoners een flyer van “Muziekcentrum Rewind” af te geven. Op de dagen die volgen zullen nog vele muziekliefhebbers en sympathisanten de wijk intrekken om steun te vragen voor de vestiging van een muziekcentrum. De bedenkers van dit bijzondere burgerinitiatief ontvangen dagelijks steunbetuigingen en vele verzoeken van Reeshofbewoners die vrijwillig hun hulp aanbieden.

Het afgelopen jaar hebben vele muzikanten, leveranciers en het bedrijfsleven goederen, apparatuur en instrumenten gedoneerd om een start betaalbaar (en dus mogelijk) te maken. ...lees verder "Wijkbewoners steunen komst Muziekcentrum Rewind"

1

De Keuzegids is een onafhankelijke consumentengids die de kwaliteit van alle opleidingen beoordeelt en vergelijkt.

In de Keuzegids Masters 2017 behaalt Tilburg University de hoogste totaalscore van de negen algemene universiteiten en is daarmee (evenals in 2016) de beste algemene (master)universiteit van Nederland. Het gemiddeld aantal punten over alle universiteiten bedraagt 60,5 punten en Tilburg University scoort met 63 punten duidelijk hoger dan dit landelijke gemiddelde. De Keuzegids Masters 2017 vergelijkt en beoordeelt alle masteropleidingen, voor een groot deel op basis van oordelen van studenten en is een uitgave van het CHOI, Centrum Hoger Onderwijs Informatie. ...lees verder "Keuzegids Masters: “Tilburg University beste algemene universiteit”"

Twee  jaar geleden koos de gemeente Tilburg ervoor om op een andere manier de subsidie voor mondiale bewustwording te verdelen. Voorheen 'ontwikkelingssamenwerking' genoemd.

Anderhalf jaar geleden werd hiervoor het platform, 'Een Wereld Te Winnen', opgericht. Inwoners van Tilburg die in aanmerking willen komen voor een subsidie voor mondiale bewustwording, kunnen lid worden van deze organisatie. De leden pitchen hun plannen en beoordelen elkaars projecten. Dit leidt tot een rangorde, op basis waarvan de gemeente al dan niet subsidie geeft.
...lees verder "Werkwijze platform ‘Een Wereld Te Winnen’ geëvalueerd"

De oud-decaan van Tilburg University, de heer Arie de Ruijter heeft deze week besloten met onmiddellijke ingang zijn functie als directeur/bestuurder van Nationale Commissie voor internationale samenwerking en Duurzame Ontwikkeling (NCDO) te beëindigen. Dit laat de stichting NCDO weten in een persbericht  op haar eigen website

In zijn ogen mag een discussie over zijn persoon en handelen op geen enkele wijze de toekomst van NCDO in de weg staan.

De Raad van Toezicht respecteert zijn besluit en dankt hem zeer voor al het werk dat hij verricht heeft in een voor NCDO zeer turbulente tijd.

...lees verder "Kamervragen over oud-decaan van Tilburg University"

De tijdelijke opvanglocatie voor vluchtelingen, Sint Jozefzorg aan de Kruisvaardersstraat 40 in de wijk Fatima, sluit op 1 september 2017. In het voormalige woonzorgcentrum Sint Jozefzorg wonen tijdelijk ongeveer 400 asielzoekers. De opvang zou er uiterlijk tot oktober 2018 blijven zitten. De reden voor deze eerdere sluiting is dat het aantal nieuwe asielzoekers in Nederland sterk gedaald is.

Vluchtelingen uit Sint Jozefzorg met een verblijfsvergunning worden elders in de gemeente Tilburg gehuisvest. Het besluit om Sint Jozefzorg te sluiten komt van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). ...lees verder "Vluchtelingen opvanglocatie Jozefzorg gaat vervroegd sluiten"

6

Jan Heijman - Lokaal Tilburg

Commissielid van Lokaal Tilburg Jan Heijman kondigde maandagmiddag 20 februari aan dat hij met andere partijen in overleg wil om een motie van wantrouwen in te dienen tegen wethouder Hans Kokke. Deze aankondiging was het slotakkoord van een heftig debat naar aanleiding van het feit dat het RIBW een woonvorm voor cliënten wil vestigen naast basisschool Jeanne d’Arc in de wijk 't Zand in Tilburg west.

Directrice van de basisschool, mevrouw De Bruin, was als inspreekster aanwezig bij de vergadering van de commissie Sociale Stijging en kreeg veel complimenten voor de manier waarop zij opkomt voor haar school en haar leerlingen. ...lees verder "Lokaal Tilburg overweegt motie van wantrouwen tegen wethouder Hans Kokke"

1

Het Groeilokaal, gehuisvest in een voormalige mobilisatiecomplex aan de IJpelareweg  in Tilburg-noord, is in enkele jaren veranderd in een ontmoetingsplaats voor kinderen en volwassenen, waar thema’s als natuur en duurzaamheid centraal staan. Een school zonder muren. Een organisch kunstwerk. Een land-art project voor natuurbeleving en kunsteducatie. ...lees verder "Het Groeilokaal is het ‘Groen Bedrijf van de Maand’"

Sinds begin dit jaar (2017) werken vrijwilligers in de Tilburgse Bibliotheek aan de vervaardiging van de maquette van Tilburg. In een hoek van de bibliotheek op de eerste verdieping is een speciale tentoonstellingsruimte en werkplaats ingericht.

De maquette van Tilburg uit het jaar 1955 is een voortzetting van het werk van maquette-bouwer Ruud Cleverens (1953-2016). Na zijn overlijden is de  gehele plattegrond, met de gebouwen die klaar waren, geschonken aan het Stadsmuseum Tilburg. ...lees verder "Bouwplek van Tilburg Maquette 1955 in bibliotheek"

Universiteit Tilburg heeft aangifte gedaan tegen oud-decaan Arie de Ruijter wegens verduistering en valsheid in geschrifte. De voorzitter van het college van bestuur, Koen Becking, bevestigt de aangifte “tegen een oud-medewerker van de wetenschappelijke staf” aan het NPO Radio 1 programma Argos (VPRO/HUMAN/VARA). Volgens ingewijden heeft De Ruijter meer dan een miljoen euro laten uitbetalen aan bedrijven van familieleden.

Professor De Ruijter was van 2007 tot 2015 decaan van de faculteit Humanities van Tilburg University. In die functie was hij ook verantwoordelijk voor de begeleiding van promovendi. Vanwege de grote werkdruk kreeg hij van de universiteit toestemming om een deel van de begeleidingswerkzaamheden uit te besteden.
...lees verder "Bestuur universiteit Tilburg doet aangifte tegen oud-decaan"