Gastbijdrage van Piet van Beurden, Lecturer bij Fontys Academy for Creative Industries , naar aanleiding van een onduidelijkheid in de folder van het Spoorpark.

Even een stukje opheldering. Een aantal mensen heeft me aangesproken over onderstaande tekst in de Spoorpark folder.

"En dan was er nóg een obstakel: de grond van Van Beurden, voormalige handel in brandstoffen. Dat perceel ligt al járen en járen braak, de gebouwen vervallen en niet in gebruik. Oké, op een groepje krakers na, die overlast bezorgden. Tussen de gemeente en Van Beurden is het al jaren hommeles. Leden van het regieteam spraken met de eigenaar, en overtuigden hem weer met de gemeente aan tafel te gaan zitten. Maar tot overeenstemming is het nog niet gekomen."

De schrijver(s) van dit stemmige stukje tekst hebben helaas niet alle feiten op een rijtje. ...lees verder "Spoorpark: de westrand-discussie"

1

Het Groeilokaal, gehuisvest in een voormalige mobilisatiecomplex aan de IJpelareweg  in Tilburg-noord, is in enkele jaren veranderd in een ontmoetingsplaats voor kinderen en volwassenen, waar thema’s als natuur en duurzaamheid centraal staan. Een school zonder muren. Een organisch kunstwerk. Een land-art project voor natuurbeleving en kunsteducatie. ...lees verder "Het Groeilokaal is het ‘Groen Bedrijf van de Maand’"

De gemeente Tilburg heeft nieuwe plannen gemaakt voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein Zwaluwenbunders, voorheen De Zuidkamer. Het plangebied ligt in de stadsrandzone van Tilburg Noord, in het buitengebied tussen de dorpen Berkel-Enschot en Udenhout.

Het terrein wordt globaal begrensd door de Burgemeester Bechtweg (tangent) aan de zuidzijde, de Zwaluwsestraat aan de westzijde en de bossages Hazennest-oost aan de oostzijde. Aan de noordzijde ligt het nog te ontwikkelen Landschapspark ‘Pauwels’. Dit park moet een verbindingszone vormen tussen de stad Tilburg, Nationaal Landschap het Groene Woud en Nationaal Park De Loonse- en Drunense Duinen. Ten slotte ligt het plangebied aan de westrand van het in ontwikkeling zijnde Van Gogh National Park. ...lees verder "Start procedure MER bedrijventerrein Zwaluwenbunders"

Stadstuinderij Piushaven gaat alweer aan het derde teeltseizoen beginnen en wel met een vliegende start op zaterdag 11 maart 2017. Tijdens de jaarlijkse NL Doet-actie, waarbij op vrijdag en zaterdag heel Nederland de handen uit de mouwen steekt met vrijwilligerswerk. Zo ook bij de Stadstuinderij, waar veel werk verzet zal worden.

De Belgische trekpaarden gaan deze dag weer met ouderwetse ploegen het land bewerken om de grond klaar te maken voor een nieuw seizoen vol groei en bloei. Daarnaast wordt het voorterrein wordt opgeknapt, ze willen een nieuwe keuken plaatsen, de winkel krijgt een nieuwe inrichting en de verblijven van de varkens en de kippen moeten worden opgeknapt en geschilderd en de paden moeten opnieuw worden aangelegd. ...lees verder "Belgische trekpaarden tijdens NL Doet bij Stadstuinderij Piushaven"

1

Een groot gedeelte van Tilburg zat zondagavond een korte tijd zonder elektriciteit. Ook vanuit Goirle, Hilvarenbeek, Gilze, Alphen en Baarle-Nassau kwamen er meldingen van een korte stroomstoring.

De storing duurde van 20:43 en 20:48. De oorzaak van de korte stroomstoring ligt volgens Enexis, de beheerder van het stroomnet in Brabant, bij het Hoogspanningsnet van de nationale netbeheerder TenneT. Wat nu precies de oorzaak was, moet nog nader worden onderzocht.

Op dinsdag 14 februari 2017, Valentijnsdag, gidst afgestudeerd sterrenkundige Jos Loonen u door het ijzige landschap van Pluto tijdens een boeiende lezing in Natuurmuseum Brabant.

Over de samenstelling van Pluto was tot aan de komst van de onbemande ruimtesonde New Horizons in juli 2015 vrijwel niets bekend. De meest gangbare theorie is dat de planeet uit een steenachtige kern bestaat met daaromheen een mantel van bevroren water. ...lees verder "Lezing over Pluto in Natuurmuseum Brabant"

Op warme dagen gaan veel mensen uit Tilburg en Goirle graag zwemmen in de Oostplas. Dit water ligt half in de gemeente Goirle en half in de gemeente Tilburg, net onder de A58.

De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant die namens de Provincie de kwaliteit van het water moet controleren, heeft de beide gemeenten hierover op de vingers getikt. Als open water gebruikt wordt als zwemwater, dan zijn de gemeenten verplicht om het water te laten controleren op vervuiling, om er zeker van te zijn dat mensen niet ziek kunnen worden van het zwemmen in dat water. Een andere keus is, om het zwemmen op die plek te verbieden en minder aantrekkelijk te maken. ...lees verder "Oostplas in ieder geval nog twee jaar open voor zwemmers"

1

kijkje binnen in een 'Tiny House'

In het Juttheater bij de Bouwplaats aan de Galjoenstraat in Tilburg vond woensdag 8 februari 2017 een thema-avond plaats over een nieuwe woonvorm 'Tiny Houses' in Nederland. De definitie van een 'Tiny House' is voor veel mensen verschillend maar draait vooral om de filosofie: genoegen nemen met genoeg en een leven creëren dat draait om dat wat werkelijk belangrijk is.

Reden voor Patricia van Diessen, een van de kartrekkers voor 'Kleine huisjes in Tilburg', om een informatieavond te organiseren in samenwerking met GroenLinks Tilburg en stichting Tiny House Nederland. Er was volop belangstelling voor deze nieuwe vorm van wonen. In een volgepakt Juttheater, wat normaal plaats biedt aan 80 bezoekers, waren zo'n 125 mensen samengekomen om over dit opkomende fenomeen 'Kleine Huisjes' in Nederland van gedachten te wisselen. ...lees verder "Veel interesse voor nieuwe woonvorm ‘Tiny Houses’ in Tilburg"

Bijna de helft van de energierekening voor Nederlandse huishoudens bestaat op dit moment uit belasting. In de komende drie jaar zal die nog verder stijgen, omdat de heffing Opslag Duurzame Energie (ODE) op exploderen staat. Deze schiet de komende tijd omhoog van 60 euro per jaar nu naar 200 euro in 2020: een ruime verdrievoudiging. De reden is dat Nederland nog te weinig doet aan schone energie.

Dit blijkt uit onderzoek van de onafhankelijke vergelijkingssite Pricewise.nl. De woordvoerder van minister Henk Kamp van het ministerie van Economische Zaken heeft dit bevestigd. ...lees verder "Belasting grootste post op energierekening"

Op maandag 13 februari 2017 organiseert Spinderwind BV samen met de gemeente Tilburg een inloopavond om omwonenden en belangstellenden te informeren over het plan Burgerwindmolenpark De Spinder.

Spinderwind BV, een initiatief van tien energiecoöperaties uit Tilburg en regio Hart van Brabant, wil bij vuilstortplaats De Spinder in het noorden van Tilburg een eigen burgerwindmolenpark gaan realiseren. Het windmolenpark gaat bestaan uit vier windturbines met een gezamenlijk vermogen van 10 megawatt, genoeg om ruim 7.000 huishoudens van groene stroom te voorzien. Een belangrijk doel van de gezamenlijke coöperaties is om met zoveel mogelijk leden eigenaar te worden van Burgerwindpark De Spinder. De ontwikkelingsfase hiervoor is in volle gang. ...lees verder "Inloopavond Burgerwindmolenpark De Spinder"

foto: Marcel Timmermans

Afgelopen woensdag 1 februari 2017 organiseerde de Tilburgse gemeenteraad een inspiratie sessie over duurzaamheid in de Social Salon gevestigd in het voormalige Duvelhok' aan de Sint Josephstraat 133 in Tilburg.

Rode draad van de avond waren drie  duurzaamheidsinitiatieven die presentator en discussieleider Frank van Pamelen op zijn eigenwijze manier in goede banen wist te leiden. Frank sprak meteen de hoop uit dat de ruim 100 deelnemers na de avond allemaal met minimaal een nieuw idee en/of nieuwe kennis voor zijn netwerk naar huis zou gaan. ...lees verder "Duurzaam 013 – Ideeën voor de toekomst"

De gemeente Tilburg wil de aanleg van groene daken stimuleren. Daarom wordt een regeling gemaakt die Tilburgers financieel ondersteunt als ze een groen dak willen aanleggen.

Het college van B&W (Burgemeester en Wethouders) stelt deze regeling in het voorjaar van 2017 vast. Daarnaast wil de gemeente een zogenoemde kansenkaart maken voor gebieden in Tilburg waar groene daken wenselijk zijn. De plekken waar dat gewenst is, worden opgenomen in de nieuwe omgevingswet. ...lees verder "Stimuleringsregeling voor groene daken"

Basisscholen Antares, De Bodde en De Zuidwester uit Tilburg deden samen met  251 andere scholen mee aan de jaarlijkse landelijke Wecycle-inzamelactie voor kleine afgedankte elektrische apparaten. Alle deelnemende scholen ontvangt hiervoor een cadeau.

De non-profitorganisatie Wecycle zorgt ervoor dat deze door de scholen ingezamelde apparaten optimaal worden gerecycled en daarnaast doneert Wecycle ook 285 verjaardagsboxen aan Stichting Jarige Job.
...lees verder "Wecycle-scholen Tilburg geven kinderen leuke verjaardag"

Acht studenten van Avans Hogeschool zijn 25 januari begonnen met het isoleren van sporthal de Roomley in Udenhout. Ze gebruiken daarbij stro als materiaal.

Het is een proef die wordt uitgevoerd in samenwerking met de gemeente Tilburg en de vereniging Strobouw Nederland. Het isoleren van gebouwen met stro wordt in Nederland tot nu toe nog niet veel gedaan. Met deze proef wordt ervaring opgedaan met het gebruik van biologisch materiaal voor de isolatie van gebouwen. ...lees verder "Studenten Avans isoleren sporthal in Udenhout met stro"

Plotseling doemen ze overal op  in de straten van de Tilburgse binnenstad. Een spontane 'STOP CETA' actie van Milieudefensie misschien?

Wat is CETA eigenlijk? De afkorting staat voor: Comprehensive Economic Trade Agreement (CETA) en is een volgens vele organisaties waaronder Milieudefensie een omstreden handelsverdrag tussen de Europese Unie en Canada dat op 30 oktober 2016 is ondertekend. CETA geeft namelijk multinationals ongekende privileges, waaronder het recht om onze overheid aan te klagen voor beleid dat ongunstig is voor hun winstverwachting. Echter het reeds getekende handelsverdrag CETA  kan nog steeds van tafel. ...lees verder "Spontane ‘STOP CETA’ actie van Milieudefensie ?"

Een groot aantal Nederlandse steden, waaronder Tilburg, heeft samen met bedrijven en wetenschappers een Nationale Smart City Strategie opgesteld. Deze is woensdag 25 januari 2017 aangeboden aan premier Mark Rutte.

Wethouder Erik de Ridder was daarbij aanwezig. Steden met de titel Smart City proberen om de kwaliteit van leven in hun stad te verbeteren met vernieuwende oplossingen. Het gaat om ideeën voor thema's als: verstedelijking, klimaatverandering, arbeidsparticipatie, digitalisering en mobiliteit. In de strategie die nu is aangeboden zien de gemeenten voor zichzelf een leidende rol. Die kunnen ze vervullen met steun van het Rijk. ...lees verder "Smart City Strategie overhandigd aan Mark Rutte"

1

Komend  weekend staat weer in het teken van  de nationale tuinvogeltelling .

Voor de 14e keer organiseert de Vogelbescherming, in samenwerking met SOVON, een speciale telling om inzicht te krijgen van het aantal vogels in de tuinen van Nederland.

De vogelbescherming meldt: "Het mooie van de Nationale Tuinvogeltelling is dat er tienduizenden mensen aan meedoen." ...lees verder "14e nationale Tuinvogeltelling dit weekeinde"

Gemeente Tilburg is één van de 180 ondertekenaars van het Grondstoffenakkoord, dat als doel heeft om de huidige economie te veranderen in een circulaire economie. Dat doel moet in 2050 zijn bereikt.

In een circulaire economie worden zo min mogelijk grondstoffen van de Aarde gebruikt en worden gebruikte grondstoffen steeds opnieuw gebruikt. Er wordt zo min mogelijk weggegooid en alles wat mensen nodig hebben wordt zodanig geproduceerd dat het zo weinig mogelijk schadelijk is voor de Aarde en het milieu. ...lees verder "Ook Tilburg ondertekent nieuw Grondstoffenakkoord"

Op woensdagavond 8 februari 2017 organiseert GroenLinks Tilburg samen met Tiny House Nederland en Patricia van Diessen een thema-avond over 'Tiny Houses' (kleine huisjes) in Tilburg.

De definitie van een 'Tiny House' is voor veel mensen verschillend maar draait vooral om de filosofie: genoegen nemen met genoeg en een leven creëren dat draait om dat wat werkelijk belangrijk is. Deze bijeenkomst over het fenomeen 'Kleine Huisjes' vindt plaats in het Juttheater, bij de Bouwplaats in de Galjoenstraat 35-37  in Tilburg. ...lees verder "GroenLinks organiseert thema-avond over ‘Tiny Houses’"

De Tilburgse gemeenteraad nodigt iedereen uit om een avond te praten over duurzaamheid, waarbij het doel is om zoveel mogelijk praktische en concrete ideeën te verzamelen.

Deze avond wordt gehouden op woensdag 1 februari 2017, vanaf 19.30 uur in het Duvelhok aan de Sint Josephstraat 133. Presentatie en discussieleiding wordt verzorgd door Frank van Pamelen.

In Tilburg zijn al heel wat initiatieven gestart op het gebied van duurzaamheid. Bewoners die samen aan de slag gaan, energiecoöperaties zijn van start gegaan, er zijn ideeën over hoe je koele plekken in de stad creëert als het in de zomer heel erg heet is en er worden maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat stevige regenbuien geen wateroverlast veroorzaken. ...lees verder "Gemeenteraad nodigt iedereen uit voor avond over duurzaamheid"