Sinds begin dit jaar (2017) werken vrijwilligers in de Tilburgse Bibliotheek aan de vervaardiging van de maquette van Tilburg. In een hoek van de bibliotheek op de eerste verdieping is een speciale tentoonstellingsruimte en werkplaats ingericht.

De maquette van Tilburg uit het jaar 1955 is een voortzetting van het werk van maquette-bouwer Ruud Cleverens (1953-2016). Na zijn overlijden is de  gehele plattegrond, met de gebouwen die klaar waren, geschonken aan het Stadsmuseum Tilburg. ...lees verder "Bouwplek van Tilburg Maquette 1955 in bibliotheek"

Op 25 november 2016 heeft het college  van B&W (Burgemeester en Wethouders) besloten om aan BKKC een subsidie te verlenen van €158.760,- om daarmee tot half 2018 de huur te betalen voor het pand aan de Spoorlaan. Na half 2018 zal het BKKC zich vestigen in de LocHal.

Dit besluit is inmiddels in uitvoering omdat het BKKC heeft voldaan aan de voorwaarde: het BKKC heeft de huurovereenkomst voor de LocHal in  december 2016 getekend. ...lees verder "BKKC krijgt subsidie uit kunstbudget voor dekking huur"

De gemeente Tilburg heeft nieuwe plannen gemaakt voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein Zwaluwenbunders, voorheen De Zuidkamer. Het plangebied ligt in de stadsrandzone van Tilburg Noord, in het buitengebied tussen de dorpen Berkel-Enschot en Udenhout.

Het terrein wordt globaal begrensd door de Burgemeester Bechtweg (tangent) aan de zuidzijde, de Zwaluwsestraat aan de westzijde en de bossages Hazennest-oost aan de oostzijde. Aan de noordzijde ligt het nog te ontwikkelen Landschapspark ‘Pauwels’. Dit park moet een verbindingszone vormen tussen de stad Tilburg, Nationaal Landschap het Groene Woud en Nationaal Park De Loonse- en Drunense Duinen. Ten slotte ligt het plangebied aan de westrand van het in ontwikkeling zijnde Van Gogh National Park. ...lees verder "Start procedure MER bedrijventerrein Zwaluwenbunders"

Plattegrond Nieuw Stappegoor

In het gebied Stappegoor komt de nieuwe wijk Zuiderpark. De bouw van de eerste 81 woningen startte op vrijdag 10 februari 2017. De huizen in dit gebied worden in twee fases gebouwd. De nieuwe wijk ligt aan de Ringbaan Zuid en komt op het voormalig terrein van voetbalclub Ons Vios.

In de eerste fase komen er 35 koopwoningen en 46 huurhuizen in de vrije sector. Alle koopwoningen zijn inmiddels verkocht. Pensioenfonds van de Metalektro (PME) heeft via Syntrus Achmea Real Estate & Finance de 46 huurwoningen gekocht. De oplevering van de woningen staat gepland laat in het najaar van 2017. ...lees verder "Start bouw woningen Zuiderpark Stappegoor"

Gebouw 88 in de Spoorzone is op de gemeentelijke monumentenlijst geplaatst. Dat heeft het college besloten op dinsdag 7 februari 2017.

Het pand is op de monumentenlijst geplaatst vanwege de grote cultuurhistorische waarde. Binnen de spoorzone neemt Gebouw 88  een speciale plaats in door de bijzondere bouw en constructie. Door plaatsing op de monumentenlijst wordt waardevol erfgoed beter beschermd. ...lees verder "Gebouw 88 in Spoorzone gemeentelijke monument"

Op donderdag 16 februari wordt er alweer voor de vierde keer een Stadmakerscafé gehouden. Stadmakers zijn actieve (Til)burgers en participerende professionals die de stad, meestal van onderop, leefbaarder proberen te maken. Het is voor stadmakers erg nuttig en waardevol om een sterk netwerk van gelijkgestemden op te bouwen.

Daarom wordt het er regelmatig een Stadmakerscafé georganiseerd, dit keer op locatie bij de BOUWplaats aan de Galjoenstraat 35-37 in Tilburg. ...lees verder "Stadmakerscafé: vierde editie op locatie in de BOUWplaats"

1

kijkje binnen in een 'Tiny House'

In het Juttheater bij de Bouwplaats aan de Galjoenstraat in Tilburg vond woensdag 8 februari 2017 een thema-avond plaats over een nieuwe woonvorm 'Tiny Houses' in Nederland. De definitie van een 'Tiny House' is voor veel mensen verschillend maar draait vooral om de filosofie: genoegen nemen met genoeg en een leven creëren dat draait om dat wat werkelijk belangrijk is.

Reden voor Patricia van Diessen, een van de kartrekkers voor 'Kleine huisjes in Tilburg', om een informatieavond te organiseren in samenwerking met GroenLinks Tilburg en stichting Tiny House Nederland. Er was volop belangstelling voor deze nieuwe vorm van wonen. In een volgepakt Juttheater, wat normaal plaats biedt aan 80 bezoekers, waren zo'n 125 mensen samengekomen om over dit opkomende fenomeen 'Kleine Huisjes' in Nederland van gedachten te wisselen. ...lees verder "Veel interesse voor nieuwe woonvorm ‘Tiny Houses’ in Tilburg"

Op maandag 13 februari 2017 komt oud VVD minister Sybilla Dekker naar Tilburg voor een interessante discussie-avond over De Woningcorporatie in 2040. In haar tijd als minister erkende ze dat de woningmarkt was vastgelopen en trachtte dit op te lossen door liberalisering van het huurbeleid.

Hoe ziet ze dit nu 10 jaar later? Hoe zouden woningcorporaties zich op de lange termijn moeten ontwikkelen en welke rol moeten zij vervullen in de gehele woningmarkt? Met haar huidige rol als voorzitter Geschillencommissie Woningwet is Sybilla Dekker nog steeds een expert op dit gebied. ...lees verder "Discussie-avond ‘Woningcorporatie 2040’ met Sybilla Dekker"

Het Centrum voor Architectuur en Stedebouw Tilburg (CAST) en de gemeente organiseren op 15 februari een stadsgesprek over de toekomst van de Tilburgse binnenstad.

Inwoners zijn welkom om mee te praten over de toekomst van het centrum. De wethouders Berend de Vries, Erik de Ridder en Mario Jacobs zijn die avond aanwezig. Zij geven samen met Damo Holt en Ad de Bont een toelichting op de ideeën voor de binnenstad van de 21e eeuw. De bijeenkomst is in het Duvelhok aan de St. Josephstraat 133. ...lees verder "Blik op de Tilburgse binnenstad – Stadsgesprek"

De gemeente Tilburg wil de aanleg van groene daken stimuleren. Daarom wordt een regeling gemaakt die Tilburgers financieel ondersteunt als ze een groen dak willen aanleggen.

Het college van B&W (Burgemeester en Wethouders) stelt deze regeling in het voorjaar van 2017 vast. Daarnaast wil de gemeente een zogenoemde kansenkaart maken voor gebieden in Tilburg waar groene daken wenselijk zijn. De plekken waar dat gewenst is, worden opgenomen in de nieuwe omgevingswet. ...lees verder "Stimuleringsregeling voor groene daken"

Acht studenten van Avans Hogeschool zijn 25 januari begonnen met het isoleren van sporthal de Roomley in Udenhout. Ze gebruiken daarbij stro als materiaal.

Het is een proef die wordt uitgevoerd in samenwerking met de gemeente Tilburg en de vereniging Strobouw Nederland. Het isoleren van gebouwen met stro wordt in Nederland tot nu toe nog niet veel gedaan. Met deze proef wordt ervaring opgedaan met het gebruik van biologisch materiaal voor de isolatie van gebouwen. ...lees verder "Studenten Avans isoleren sporthal in Udenhout met stro"

1

ABN-Amrogebouw

Omdat de Stadskantoren 1 en 2 (Stadhuis en Koningsplein) definitief zullen worden verbouwd, moeten de gemeenteraad en de griffie (ambtenaren die de raad ondersteunen) tijdelijk op een andere plek werken en vergaderen. Oorspronkelijk, in 2014, zou de raad voor de bouwperiode gehuisvest worden in het gebouw van Interpolis, maar dat gaat nu niet meer door. Interpolis wil de ruimte nu zelf gaan gebruiken. ...lees verder "Tijdelijke locatie gemeenteraad – ‘Het laken’ of ABN-Amro"

Een groot aantal Nederlandse steden, waaronder Tilburg, heeft samen met bedrijven en wetenschappers een Nationale Smart City Strategie opgesteld. Deze is woensdag 25 januari 2017 aangeboden aan premier Mark Rutte.

Wethouder Erik de Ridder was daarbij aanwezig. Steden met de titel Smart City proberen om de kwaliteit van leven in hun stad te verbeteren met vernieuwende oplossingen. Het gaat om ideeën voor thema's als: verstedelijking, klimaatverandering, arbeidsparticipatie, digitalisering en mobiliteit. In de strategie die nu is aangeboden zien de gemeenten voor zichzelf een leidende rol. Die kunnen ze vervullen met steun van het Rijk. ...lees verder "Smart City Strategie overhandigd aan Mark Rutte"

Op woensdagavond 8 februari 2017 organiseert GroenLinks Tilburg samen met Tiny House Nederland en Patricia van Diessen een thema-avond over 'Tiny Houses' (kleine huisjes) in Tilburg.

De definitie van een 'Tiny House' is voor veel mensen verschillend maar draait vooral om de filosofie: genoegen nemen met genoeg en een leven creëren dat draait om dat wat werkelijk belangrijk is. Deze bijeenkomst over het fenomeen 'Kleine Huisjes' vindt plaats in het Juttheater, bij de Bouwplaats in de Galjoenstraat 35-37  in Tilburg. ...lees verder "GroenLinks organiseert thema-avond over ‘Tiny Houses’"

2

Voor het eerst sinds 2009 is in 2015 het totaal aan reserves van gemeenten, provincies, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen landelijk toegenomen. Dit maakte het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS) vrijdag 20 januari 2017 op haar website bekend. De reserves, ook wel het eigen vermogen, van de decentrale overheden stegen ten opzichte van 2014 met ruim €0,2 miljard naar €47,4 miljard. De stijging kwam vooral door gemeenten. Die voegden €0,5 miljard toe aan de reserves, onder meer door een positief resultaat op de bouwgrondexploitatie.

In 2009 steeg het eigen vermogen van deze decentrale overheden nog sterk door de verkoop van de energiebedrijven Essent en NUON. Die leverde de provincies gezamenlijk ruim €13 miljard op en gemeenten in totaal €5,7 miljard. Ruim honderd gemeenten ontvingen hierdoor meer dan €10 miljoen. Van de gemeenten kreeg Amsterdam het grootste bedrag, ruim €900 miljoen. Op een gedeelde tweede plaats stonden de gemeente Tilburg en Den Bosch met ieder €242 miljoen. ...lees verder "Eerste groei reserves decentrale overheden sinds 2009"

Door de nieuwbouwplannen voor gebied Koningsoord moet het volkstuinencomplex De Kraan verhuizen. Koningsoord ligt ten noorden van Berkel-Enschot. In het gebied komen onder meer nieuwbouwwoningen. Door het gebied gaat een nieuwe weg lopen. Die komt op de plek waar nu het volkstuinencomplex De Kraan ligt. Daarom verhuizen de tuinen naar een ander deel van Berkel-Enschot.

De nieuwe volkstuinen zijn gepland in het gebied tussen de Berkelseweg, de Heikantsebaan en de dorpskern Berkel-Enschot. De komende weken worden hiervoor samen met Volkstuinvereniging De Kraan plannen gemaakt. Ook de direct omwonenden worden hierbij betrokken. Als de plannen klaar zijn wordt het huidige bestemmingsplan gewijzigd.

1

Het is bijna zesenhalf jaar geleden dat de politieke discussie begon over de verbouwing, of renovatie van Stadskantoor 1 (het Stadhuis) en Stadskantoor 2 aan het Koningsplein, maar nu ligt er voor beide gebouwen een definitief en doorgerekend ontwerp en gaat de gemeenteraad instemmen met de besteding van €87,6 miljoen voor beide gebouwen en de tijdelijke verhuizing van het gehele gemeentebestuur en alle ambtenaren die er werken. ...lees verder "Verbouwing Stadskantoren 1 en 2 definitief"

Afgelopen vrijdag 6 januari 2017 is de Koolhovenlaan in de Reeshof officieel geopend. Wethouder Mario Jacobs verrichtte de opening samen met Eric Groels van de Wijkraad Reeshof en Leon Vromans van ontwikkelaar GEM Koolhoven.

Bewoners van Koolhoven hebben met de nieuwe weg een extra in- en uitgang van hun wijk en een snellere verbinding met de rest van de Reeshof. Naast de Koolhovenlaan zijn ook de drie bruggen over de Donge geopend. Daar kunnen auto's en bussen over. Maar ook voor fietsers en voetgangers en ruiters zijn oversteekmogelijkheden aangelegd. ...lees verder "Koolhovenlaan officieel geopend"

De wijkraden Noordhoek en Goirke Hasselt Bouwmeesterbuurt en de werkgroep bewonersparticipatie Van Gend en Loosterrein (VGL) hebben op 30 december een brief geschreven aan het College van B&W (Burgemeester en Wethouders) omdat zij verrast zijn dat er mogelijk een woontoren zal worden gebouwd midden op het VGL-terrein. Deze brief werd op 3 januari 2017 gepubliceerd op de Facebook-pagina van Stadspark013, welke wordt beheerd door de wijkraden. ...lees verder "Heel misschien een woontorentje op het Van Beurden-terrein"

Sinds 1 januari 2017 heeft de Hall of Fame een nieuw, tijdelijk huurcontract voor de komende twee jaar, tot 31 december 2018. De huur voor het pand aan de Burgemeester Brokxlaan (Spoorzone gebouw 90) gaat hiermee fors omhoog: van €60.000 naar €163.991 per jaar. De reden hiervoor is, dat de gemeente Tilburg een nieuw verhuurbeleid heeft, waarin marktconforme prijzen moeten worden berekend. ...lees verder "Nieuw tijdelijk huurcontract voor Hall of Fame"