De gemeente Tilburg organiseert woensdag 22 februari 2017 en woensdag 22 maart 2017 twee bijeenkomsten over mondiale bewustwording in respectievelijk het Duvelhok aan de St. Josephstraat en Club Smederij in de Spoorzone.

Op woensdag 22 februari 2017 worden de resultaten van projecten en programma's uit 2016 gepresenteerd en geeft Jan van de Venis een lezing over het belang van activiteiten in gemeenten bij het behalen van de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties de Sustainable Development Goals (SDG's). Deze doelen zijn de leidraad voor het project 'een wereld te winnen'.
...lees verder "Gemeente organiseert twee Bijeenkomsten ‘een wereld te winnen’"

Het aantal kinderen dat in een gezin opgroeit dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen is gestegen tot 225.700 kinderen. In een aantal gemeenten ontstaat een duidelijke tweedeling tussen wijken waar kinderen in armoede opgroeien en wijken waar kinderen in een gunstiger milieu opgroeien. Ook tussen gemeenten wordt de kloof tussen opgroeiende kinderen groter.

Dat blijkt uit het op maandag 13 februari 2017 gepubliceerde onderzoek ‘Kinderen in Tel 2016’ over de periode 2013 - 2015, dat de leefsituatie van kinderen in gemeenten in beeld brengt op basis van elf indicatoren gebaseerd op het VN-Kinderrechtenverdrag. ...lees verder "Tweedeling van de maatschappij maakt kinderen kwetsbaar"

Op zaterdag 11 februari 2017 wordt er weer een Repair Café 013 gehouden tussen 13:00 en 17:00 uur in MFA het Zuiderkwartier aan de Wassenaerlaan 38 in Tilburg. Tijdens deze middag is iedereen van harte welkom om met kapotte fietsen, kledingstukken en apparaten langs te komen, om deze samen met de vrijwilligers van het Repair Café te proberen te repareren. Voor de reparatie wordt een donatie gevraagd, eventueel nodige nieuwe onderdelen moeten zelf worden meegebracht.

Bijzondere deze keer is dat leden van de Quiet-Community voortaan geheel kosteloos van de ze service gebruik kunnen gaan maken. ...lees verder "Gratis reparaties voor Quiet-members dankzij Repair Café 013"

Steeds meer Nederlandse huishoudens die langdurig leven onder de armoedegrens, komen daar niet makkelijk uit. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag 8 februari 2017 bekend maakte.

Het aantal huishoudens in Nederland dat vier jaar of langer van een inkomen onder de lage-inkomensgrens moest rondkomen nam in 2015 toe met 27.000 tot 221.000. Dat is ruim drie procent meer dan een jaar eerder. Het totaal aantal huishoudens in Nederland met een inkomen onder de lage-inkomensgrens,  het gaat hierbij om zo'n 1,2 miljoen mensen, is in 2015 nagenoeg gelijk gebleven. Van de ruim 7 miljoen huishoudens in Nederland moest 8,8 % (626 duizend huishoudens) rondkomen van een inkomen onder de lage inkomensgrens en liep daarmee risico op armoede. De inkomensgegevens van 2016 zijn nog niet bekend.

Dat ook de Gemeente Tilburg te maken heeft met met een groei van huishoudens met een groot risico op armoede bleek al uit de cijfers van het CBS uit 2014 waarin gemiddeld 12,4% van de huishoudens in Tilburg rond moet komen van een een laag inkomen. Afwijkend van het landelijk gemiddelden zijn de Tilburgse wijken: Noord 17,8%, Centrum 15,7%, West 15,2%, Oud-Noord 14,6%, Oud-Zuid 13,9% en Zuid met 12,6%. ...lees verder "Stijging aantal huishoudens langdurig onder armoedegrens"

Op 11 mei 2017 wordt Gerrit 'broodpater' Poels 88 jaar. Een groep van zeven fietsvrienden, de 'Vrienden van Poels' zijn de uitdaging aangegaan om in de nacht van 10 op 11 mei een tocht van 275 kilometer te fietsen, bepakt met brood. Onder hen ook columnist en oud-stadsdichter Jace van de Ven en 'Brabander van het Jaar 2016' Ruud van der Meijden. De fietsvrienden zijn verenigd in wielertoerclub (WTC) Peerke Pollentier en De Spookrijders. ...lees verder "Vrienden fietsen 275 kilometer voor Gerrit Poels"

De gemeente Tilburg gaat samen met de hogescholen en de universiteit oplossingen zoeken voor maatschappelijke vraagstukken. Dat doen ze onder de titel City Deal 'kennis maken'.

Thema's die aan bod komen zijn: armoede in bepaalde stadswijken, toenemende behoefte aan zorg en sociale inclusie die onder druk kan komen te staan. De inzet is om met de City Deal Kennis Maken een versnelling tot stand te brengen in het oplossen van maatschappelijke opgaven van steden door onderzoekers, docenten en studenten hierbij grootschalig te betrekken. De stad als ‘levend labaratorium’ gebruiken, waarbij studenten en onderzoekers hun talenten en kennis inzetten voor maatschappelijke (stedelijke) vraagstukken. ...lees verder "City Deal ‘kennis maken’, De stad als levend laboratorium"

In het najaar van 2016 kreeg Gerrit Poels met hulp het overgrote deel van de Gemeenteraad zijn Pollepel aan de Stedekestraat, hoek Wilhelminapark terug. Dankzij de steun van vele vrienden van de Stichting Poels is Gerrit Poels sinds donderdag 2 februari 2017 gestart met het uitdelen van 'het dagelijks brood' vanuit het voormalige pand van de Pollepel. 'Het dagelijks brood' is bestemd voor mensen die noodgedwongen  (tijdelijk) afhankelijk voor voedsel zijn van de broodpater.

De officiële opening van de nieuwe locatie aan de Stedekestraat 7 in Tilburg is gepland op 11 mei 2017, de 88ste verjaardag van broodpater Gerrit Poels. ...lees verder "Broodnodig vanuit de Pollepel gestart"

Gastbijdrage: Roeland van Geuns is lector Armoede Interventies aan de Hogeschool van Amsterdam.

Programmamakers Sarah Sylbing en Ester Gould zijn donderdag 2 februari 2017 samen uitgeroepen tot Journalist van het Jaar 2016. Het duo krijgt de prijs voor hun documentaireserie Schuldig (HUMAN), over mensen met schulden in de Vogelbuurt in Amsterdam-Noord.

Zelden trok een documentaire zoveel aandacht als de onlangs op televisie uitgezonden serie Schuldig. Aan de hand van de schuldenproblematiek van Carmelita, Ditte, Ramona en Ron en Dennis werd getoond tot welke persoonlijke drama’s schulden kunnen leiden en hoe ingewikkeld het is de problematiek op te lossen wanneer die eenmaal goed en wel vaste voet in iemands leven heeft gekregen. ‘Iedereen verdient aan mij’, verzucht Ditte in de documentaire Schuldig. ...lees verder "Aanpak schuldenproblematiek kan echt beter"

PortAgora, Centrum voor Europese Samenwerking, aan de Goirkestraat 133 in Tilburg heeft een speciaal aanbod voor leden van de Quiet Community. Iedere eerste zaterdag van de maand is er bij de Kringloopwinkel van Portagora een kledingmarkt. Op deze dag zijn leden van de Quiet Community van 16.00-16.45 uur welkom om gratis kleding uit te kiezen.

Op zaterdag 4 februari is de eerste kans. Voorwaarde is wel dat je je met je Quiet-pas meldt bij Kees van den Berg, winkelcoördinator bij Portagora. Je moet zelf voor een tas zorgen. Let wel: dit aanbod geldt uitsluitend voor de kleding. ...lees verder "Portagora biedt gratis kleding voor Quiet-members"

Minister Jet Bussemaker

Vanaf maandag 23 tot en met vrijdag 27 januari 2017 vindt de landelijk 'Gelijke Kansen Week' plaats. Deze week staat volledig in het teken van gelijke kansen voor kinderen en jongeren. Minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs trekken deze week samen met ambassadeurs van de Gelijke Kansen Alliantie met een gele schoolbus het land in om te leren over de resultaten en ambities van de bondgenoten uit het Gelijke Kansen Alliantie-Netwerk.

Op maandag 23 januari 2017 deden ze met de 'Gelijke Kansen Bus' ook de gemeente Tilburg aan waar twee ideeën met betrekking tot 'gelijke kansen voor alle kinderen en jongeren' werden gepresenteerd. Het ging om de initiatieven 'wijkorkest' en 'wie wil je zijn' . Beide projecten stimuleren de talentontwikkeling van kinderen en jongeren. ...lees verder "Projecten ‘wijkorkest’ en ‘wie wil je zijn’ presenteren zich aan minister Bussemaker"

1

Dinsdagavond 17 januari 2017 organiseerde PvdA Tilburg een avond over armoede, de Armoede Challenge gedoopt. Hierin waren vijf mensen de uitdaging aangegaan om in 10 minuten hun idee voor bestrijding van armoede te vertellen.

Twee vrijwilligers van Stadstuinderij Piushaven, onder de vleugels van stichting Social Energy, Jacqueline en Ton, wonnen deze uitdaging en haalden daarmee de prijs van €1000 binnen voor hun idee. Vrijwilligers die een paar uur meewerken in de Stadstuinderij, mogen natuurvriendelijke groenten voor hun eigen avondmaaltijd mee naar huis nemen. Veel van deze mensen leven in armoede en zijn eenzaam en koken niet voor zichzelf.

...lees verder "Vrijwilligers Stadstuinderij winnen ‘Armoede Challenge’ PvdA"

1

Op dinsdag 17 januari 2017 lanceert de PvdA Tilburg een initiatief 'Challenge armoedebestrijding'. Het evenement vindt plaats van 19:30 tot 22:00 bij Peerke Gebruikte Meubelen aan de Korvelseweg 159 in Tilburg.

In Tilburg leven te veel vrouwen, mannen, gezinnen en kinderen van een inkomen onder de armoedegrens. En dat aantal loopt jaarlijks op. Voor de 6.500 kinderen in die gezinnen is er weinig perspectief. Armoede blijkt vaak erfelijk. De PvdA Tilburg ziet dat de gemeente veel regelingen heeft en ook veel geld uitgeeft aan de armoedebestrijding: meer dan 24 miljoen in 2017. ...lees verder "1000 euro voor meest vernieuwende idee armoedebestrijding"

Onder het pseudoniem Kinderen 'van de Straat' voerden afgelopen weekeinde 12 kinderen tweemaal de musical 'De straatschoffies' op.

Na afloop van de voorstellingen gingen ze in theater De Boemel rond met de pet. Zowel op zaterdagmiddag als op zondag doneerde het publiek enkele tientallen euro's.

Het bedrag bestemden de kinderen zelf voor pater Gerrit Poels. Samen met Hetty van Beek, regisseuse van de musical, brachten de kinderen vandaag, donderdag 22 december, het geld naar de broodpater. Nadat ze eerst twee liedjes, waaronder het nummer 'kindje van de straat', hadden gezongen in zijn huiskamer mocht Poels de donatie uitpakken.

In december genieten veel mensen met familie en vrienden van een kerstmaaltijd of gewoon van elkaar. Maar helaas is dat niet voor iedereen vanzelfsprekend. Dat geldt bijvoorbeeld voor mensen die weinig te besteden hebben of die in een sociaal isolement zitten. ContourdeTwern laat hen niet in de kou staan. De welzijns- en vrijwilligersorganisatie organiseert tijdens en rond de feestdagen in haar hele werkgebied extra activiteiten waar mensen elkaar ontmoeten. ...lees verder "Fijne feestdagen voor iedereen"

Vrijdag 16 december 2016 krijgt Broodpater Gerrit Poels de sleutel van het voormalig sociaal eethuis 'de Pollepel' aan het Wilhelminapark - hoek Stedekestraat. De stichting Broodnodig wil op deze plek vanaf begin februari 2017 starten met het uitdelen van brood.

Al in 2015 werd bekend 'De Pollepel' toen nog onderdeel van 'La Poubelle' in de toekomst zou gaan stoppen. Tijdens de vergadering van de gemeenteraad op 1 februari 2016 hebben de fracties van SP, CDA, PvdA, Lokaal Tilburg, LST, GroenLinks, Voor Tilburg en VSP gezamenlijk een voorstel (motie) ingediend om het pand waar 'de Pollepel' is gevestigd, aan de familie van Gerrit Poels in gebruik te geven; ofwel aan de Stichting Broodnodig. Op 4 juli 2016 besloot de gemeenteraad om de daad bij het woord te voegen. ...lees verder "Pollepel wordt overgedragen aan Gerrit en Hulya Poels"

2

De fracties van D66, PvdA, VVD, LST, Lokaal Tilburg en VoorTilburg - samen een meerderheid in de gemeenteraad - hebben aan het college vragen gesteld over parttime en tijdelijk werk van bijstandsgerechtigden, waarbij deze mensen - ondanks werk - nog steeds te weinig verdienen om de Participatiewet te kunnen verlaten.

Sedi van Loon, raadslid D66 -Tilburg: "Starten met parttime of flexibel werk vanuit de bijstand leidt voor mensen vaak tot een onbegrijpelijk administratief doolhof. En soms leidt het zelfs tot situaties van financiële nood, vanwege slecht afgestemde betaling c.q. inhouding van uitkering. Dit moet niet kunnen. We moeten mensen juist stimuleren om te gaan werken vanuit de bijstand." ...lees verder "Financiële nood door parttime werk in de Participatiewet"

Op zaterdag 17 en zondag 18 december 2016 zamelt de Kinderadviesraad Tilburg (KART) cadeaus in voor ‘vergeten jongeren’. Dit doen zij in samenwerking met de Voedselbank en Voor Tilburg. Elk jaar worden er allerlei acties georganiseerd voor kinderen van wie de ouders bij de Voedselbank komen. Jongeren tussen de 13 en 17 jaar worden daarbij vaak vergeten, ook dit jaar.

De Voedselbank, KART en Voor Tilburg slaan daarom hun handen ineen. Zij willen ervoor zorgen dat deze groep van 125 jongeren dit jaar wél een cadeau krijgt! Daarom vragen zij of Tilburgers willen helpen door een cadeaubon tussen de 5 en 10 euro te doneren. Je kunt hierbij denken aan een drogisterij-bon, een Nationale Bioscoopbon of een andere bon die jongeren aanspreekt. De Voedselbank zorgt dat ze bij de jongeren terecht komen. ...lees verder "Kerstactie Kinderadviesraad Tilburg"

1

Op vrijdag 9 december heeft fractievoorzitter Yusuf Celik van de PvdA Tilburg, aan de balie van Werk en Inkomen aan de Burgemeester Brokxlaan, zijn plan ‘Brigade Tilburg Werkt’ aangeboden om 200 langdurig werklozen aan het werk te helpen. Geen verplichte arbeid in ruil voor de bijstand, maar echt werk waarvoor een reëel  salaris wordt betaald.

De aanleiding van dit plan is dat er meer resultaten kunnen worden geboekt op het domein van de arbeidsmarkt in Midden Brabant dan op dit moment. Ondanks dat de werkloosheid licht daalt, groeit het aantal langdurig werklozen tot boven de 6000. In de landelijke benchmark blijft onze regio ver achter bij het boeken van resultaten door mensen naar werk te begeleiden. ...lees verder "PvdA Tilburg presenteert plan ‘Brigade Tilburg Werkt’"

1

monster-angstVeel Nederlanders meden het afgelopen jaar een noodzakelijk bezoek aan de tandarts. 16% van de Nederlanders met gebitsklachten koos er bewust voor om de tandarts niet in te schakelen. In 11% van de gevallen meed men een bezoek aan de tandarts omdat men tegen de verwachte kosten op zag. Achteraf gezien heeft 52% van de zorgmijders spijt van deze beslissing. In 23% van de gevallen zijn de klachten later verergerd. ...lees verder "Veel Brabanders mijden tandarts uit angst voor hoge kosten"

sjaal-kouOm de komende koude dagen door te komen worden de warme jassen, mutsen en sjaals weer uit de kast gehaald. Voor veel mensen is dit vanzelfsprekend, maar er zijn ook mensen die het niet zo goed hebben.

Duizenden mensen over de hele wereld pakken daarom hun oude sjaals of breien er zelf eventueel eentje om weg te geven. Ze worden om bomen en palen gestrikt. In het park, langs de straten. In steeds meer dorpen en steden wordt dit fenomeen gezien.

Natasja van Alphen heeft daarom ook in Tilburg deze spontane actie verzonnen die binnen een paar dagen groter werd dan ze ooit van te voren had bedacht. ...lees verder "“Ik ben niet kwijtgeraakt. Neem me gerust mee als je het koud hebt. Want ik hang hier om je warmte te geven.”"