De gemeente Tilburg is bezig met het opzetten van een 'kermis nieuwe stijl'. Dit moet in 2020 zover zijn. De kermis in Tilburg moet in de toekomst bij de top van Europa gaan horen. Niet alleen ‘de grootste’ of de ‘beste’ maar de kermis met de hoogste kwaliteit, waar beleving centraal staat. Een dagje uit met pretgarantie in de binnenstad van Tilburg. Dat is de ambitie van het college.

De Tilburgse Kermis is daardoor volop in ontwikkeling. In het vorig jaar vastgestelde 'visie en businessplan Tilburgse Kermis' staat kwaliteit en beleving centraal. ...lees verder "Toekomstige Tilburgse Kermis, volop in beweging"

Zaterdag 25 februari 2017 wordt tijdens 'D'n Inhoal' van de Prins Robèrt d’n Irste om precies 14.11 uur het startschot geven voor Carnaval 2017! Waarna de stoet richting het Willemsplein zal vertrekken voor de traditionele sleuteloverdracht van de Burgemeester Peter Noordanus aan Prins Robèrt d’n Irste. Aan het eind van de middag zal de Prins Robèrt d’n Irste de Kruikenzeiker, het symbool van Kruikenstad, op z’n sokkel plaatsen op de Heuvel en kan het feest beginnen.

De voorbereidingen voor dit grootse volksfeest in Kruikenstad zijn alweer in volle gang! Om alvast in de stemming te komen vind je hieronder een lijst met de nieuwste Tilburgse carnavalsmuziek: ...lees verder "De carnavalskrakers uit Kruikenstad 2017"

Op zaterdag 25 februari 2017 wordt voor  de 31ste keer de Kruikenloop gehouden. Deze start zoals elk jaar exact om 11.11 uur aan de Gilzerbaan. De Kruikenloop is voor veel lopers een ludieke start van het carnaval in Kruikenstad en voor bezoekers een leuke tussenstop onderweg naar 'D’n Inhaol' van onze Stadsprins 'Robèrt d’n Irste'.

Dit jaar zullen er tijdens de Kruikenloop collecteurs van de Verbeeten Challenge aanwezig zijn om geld in te zamelen voor het goede doel: onderzoek naar kanker. Elke opgebrachte euro gaat rechtstreeks naar het Verbeeten Fonds en zal regionaal besteed worden.   ...lees verder "De Kruikenloop en de Verbeeten Challenge slaan handen ineen"

Op vrijdag 24 februari 2017 wordt er bij het Speciaal BasisOnderwijs (SBO) de Westerwel aan de Bladelstraat 3 in Tilburg een groot verkiezingsdebat georganiseerd over passend onderwijs. Tijdens dit onderwijsdebat krijgen (kandidaat) Tweede Kamerleden allerlei vragen en thema's voorgelegd:

'Ieder kind op de juiste onderwijsplek'. Hoe realiseren we dat in Nederland? Welke standpunten hebben de politieke partijen hierover? Hoe willen zij de leerkrachten faciliteren om passend onderwijs aan ieder kind mogelijk te maken? ...lees verder "Groot verkiezingsdebat over passend onderwijs"

De gemeente Tilburg organiseert woensdag 22 februari 2017 en woensdag 22 maart 2017 twee bijeenkomsten over mondiale bewustwording in respectievelijk het Duvelhok aan de St. Josephstraat en Club Smederij in de Spoorzone.

Op woensdag 22 februari 2017 worden de resultaten van projecten en programma's uit 2016 gepresenteerd en geeft Jan van de Venis een lezing over het belang van activiteiten in gemeenten bij het behalen van de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties de Sustainable Development Goals (SDG's). Deze doelen zijn de leidraad voor het project 'een wereld te winnen'.
...lees verder "Gemeente organiseert twee Bijeenkomsten ‘een wereld te winnen’"

Stadstuinderij Piushaven gaat alweer aan het derde teeltseizoen beginnen en wel met een vliegende start op zaterdag 11 maart 2017. Tijdens de jaarlijkse NL Doet-actie, waarbij op vrijdag en zaterdag heel Nederland de handen uit de mouwen steekt met vrijwilligerswerk. Zo ook bij de Stadstuinderij, waar veel werk verzet zal worden.

De Belgische trekpaarden gaan deze dag weer met ouderwetse ploegen het land bewerken om de grond klaar te maken voor een nieuw seizoen vol groei en bloei. Daarnaast wordt het voorterrein wordt opgeknapt, ze willen een nieuwe keuken plaatsen, de winkel krijgt een nieuwe inrichting en de verblijven van de varkens en de kippen moeten worden opgeknapt en geschilderd en de paden moeten opnieuw worden aangelegd. ...lees verder "Belgische trekpaarden tijdens NL Doet bij Stadstuinderij Piushaven"

De erfgoedinstellingen in de stad hebben zich verenigd en komen in de tien dagen voorafgaand aan Koningsdag 2017 met het vorstelijk programma. Vanaf  dinsdag 18 april 2017 tot aan Koningsdag op donderdag 27 april 2017 gaan ze ‘10 dagen op pad voor de koning’. Elke dag op een andere plek in Tilburg een activiteit, waarin de band van Tilburg met het Koninklijk Huis centraal staat.

De keuze voor de 18e  april is er niet voor niets; op die dag werd in 1809 het dorp Tilburg tot stad verheven. De Koning van Holland van destijds, Lodewijk Napoleon, waardeerde de Tilburgse nijverheid en de groei van de stad. Kartrekker van dit initiatief is het Stadsmuseum Tilburg. ...lees verder "13 erfgoedpartners organiseren ’10 dagen op pad voor de koning’"

Op zaterdag 11 maart 2017, het weekend voor de landelijke Tweede Kamerverkiezingen van woensdag 15 maart 2017, nemen zes lijsttrekkers het tegen elkaar op in het verkiezingsdebat van het Zuiden. Het is voor het eerst dat de regionale omroep van Limburg (L1) en Omroep Brabant zo'n debat organiseren.

De deelnemers van het debat van het Zuiden zijn Mark Rutte (VVD), Lodewijk Asscher (PvdA), Alexander Pechtold (D66), Sybrand Buma (CDA), Emile Roemer (SP) en Jesse Klaver (GroenLinks). PVV-voorman Geert Wilders is niet ingegaan op de uitnodiging. ...lees verder "Zes lijsttrekkers gaan strijd aan in Debat van het Zuiden"

1

Ieder jaar stelt Tilburg een evenementenkalender samen.  Hierin zijn alle evenementen opgenomen die bij de gemeente zijn gemeld. Deze variëren van het Festival van het Levenslied, Carnaval, Meimarkt, Kermis  tot Tilburg Culinair.De evenementenkalender 2017 van Tilburg vind je hieronder.  ...lees verder "Tilburgse evenementenkalender 2017"

1

Dat het carnaval in het strenge katholieke Tilburg een zeer eigen geschiedenis heeft vergeleken met de omliggende steden, zoals Den Bosch en Breda, mag wel duidelijk zijn dankzij de uitzending 'illegaal carnaval in Tilburg' van Andere Tijden.  Het carnavalsfeest in Tilburg kent een zeer grillig verloop. Het feest dat in de Tilburg en op het omringende platteland, beter bekend staat als Vastenavond, werd in de zestiende eeuw al gevierd. Toch moest carnaval in de jaren zestig van de vorige eeuw opnieuw worden uitgevonden.

In Tilburg speelde het feest zich in de zestiende eeuw vooral af op de avond voor Aswoensdag, het begin van de vasten. De oudst bekende vermelding van dit vastenavondfeest staat in een voogdijrekening over de jaren 1586-1598. ...lees verder "Carnaval, de stille revolutie van de Tilburgse burgerij"

Op dinsdag 14 februari 2017, Valentijnsdag, gidst afgestudeerd sterrenkundige Jos Loonen u door het ijzige landschap van Pluto tijdens een boeiende lezing in Natuurmuseum Brabant.

Over de samenstelling van Pluto was tot aan de komst van de onbemande ruimtesonde New Horizons in juli 2015 vrijwel niets bekend. De meest gangbare theorie is dat de planeet uit een steenachtige kern bestaat met daaromheen een mantel van bevroren water. ...lees verder "Lezing over Pluto in Natuurmuseum Brabant"

In 2017 wordt er geen nieuwe editie meer georganiseerd van 'Color the City'. Het evenement wordt omgedoopt in  'Challenge the City'. In plaats van rondrennen tussen de felle kleurtjes wordt dit jaar gekozen voor een 'Urban Run'.

Doordat de inschrijvingen voor de 'Color Run' in 2016 ver achter bleven op die van het jaar daarvoor en nu ook nog blijkt dat sommige kleurpoeder schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid, volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). ...lees verder "‘Color the City’ wordt omgedoopt in ‘Callenge the City’"

Op vrijdag 10 februari 2017 streden 200 studenten in 24 teams van mbo-opleidingen uit heel Nederland, op de gastlocatie van het ROC Mondriaan in Den Haag, om de felbegeerde titel van MBO Debatkampioen 2017. Dit toernooi telt drie debatrondes en één finaledebat tussen de twee beste scholen. In de finale mocht ROC Rijn IJssel uit Arnhem stond ROC Tilburg (Juridische Opleiding); zij waren aan het eind van de toernooidag de twee sterkste teams.

Na een ontzettend spannend finaledebat over ‘belasting voordelen voor buitenlandse bedrijf’ wees de jury als eerste de beste spreker aan: Sjoerd van het ROC Rijn IJssel mag zich daarom een jaar lang Beste Spreker van het MBO Debattoernooi noemen. De finalejury had er een lang beraad voor nodig en wees uiteindelijk het ROC Tilburg aan als 11e Landelijk Debatkampioen van het mbo. ...lees verder "ROC Tilburg wint elfde editie van het MBO Debattoernooi"

Op donderdag 16 februari wordt er alweer voor de vierde keer een Stadmakerscafé gehouden. Stadmakers zijn actieve (Til)burgers en participerende professionals die de stad, meestal van onderop, leefbaarder proberen te maken. Het is voor stadmakers erg nuttig en waardevol om een sterk netwerk van gelijkgestemden op te bouwen.

Daarom wordt het er regelmatig een Stadmakerscafé georganiseerd, dit keer op locatie bij de BOUWplaats aan de Galjoenstraat 35-37 in Tilburg. ...lees verder "Stadmakerscafé: vierde editie op locatie in de BOUWplaats"

Op zaterdag 11 februari 2017 wordt er weer een Repair Café 013 gehouden tussen 13:00 en 17:00 uur in MFA het Zuiderkwartier aan de Wassenaerlaan 38 in Tilburg. Tijdens deze middag is iedereen van harte welkom om met kapotte fietsen, kledingstukken en apparaten langs te komen, om deze samen met de vrijwilligers van het Repair Café te proberen te repareren. Voor de reparatie wordt een donatie gevraagd, eventueel nodige nieuwe onderdelen moeten zelf worden meegebracht.

Bijzondere deze keer is dat leden van de Quiet-Community voortaan geheel kosteloos van de ze service gebruik kunnen gaan maken. ...lees verder "Gratis reparaties voor Quiet-members dankzij Repair Café 013"

Carnaval bij de Katholieke Arbeiders Jongeren

In het streng katholieke Tilburg proberen fanatieke feestvierders in de jaren zestig een einde te maken aan het al 100 jaar bestaande verbod op carnaval in de stad. In Tilburg was het, anders dan in andere Brabantse steden, streng verboden om gekostumeerd over straat te gaan. Carnaval werd alleen in de beslotenheid van een kroeg gevierd. Tegen de eerste illegale carnavalsoptochten in 1963 en 1964 trad de politie streng op; de stoet werd ontbonden en de deelnemers kregen een bekeuring.

'Illegaal carnaval in Kruikenstad', het onderwerp van het programma Andere Tijden, zaterdagavond 11 februari 2017 om 21.25 uur op NPO2. Andere Tijden is het geschiedenisprogramma van de NTR en de VPRO. In een half uur behandelt het programma onderwerpen uit de recente geschiedenis. ...lees verder "Andere Tijden: ‘Illegaal carnaval in Kruikenstad’"

Op 11 mei 2017 wordt Gerrit 'broodpater' Poels 88 jaar. Een groep van zeven fietsvrienden, de 'Vrienden van Poels' zijn de uitdaging aangegaan om in de nacht van 10 op 11 mei een tocht van 275 kilometer te fietsen, bepakt met brood. Onder hen ook columnist en oud-stadsdichter Jace van de Ven en 'Brabander van het Jaar 2016' Ruud van der Meijden. De fietsvrienden zijn verenigd in wielertoerclub (WTC) Peerke Pollentier en De Spookrijders. ...lees verder "Vrienden fietsen 275 kilometer voor Gerrit Poels"

Kickoff 013 denim, Foto door Edwin de Leeuw

Kinderen van 25 Tilburgse basisscholen zamelen in de week van 6 februari jeans in voor een nieuwe textielstof: 013 Denim. Koningsdag 2017 wordt aangegrepen als hét moment om 013 Denim te laten zien aan de stad. Op die dag zullen er onder andere speciale tasjes van de stof te koop zijn.

Na de inzameling gaan zo'n 3.000 spijkerbroeken naar textielrecyclingbedrijf Wolkat in Marokko. Daar wordt de helft van de benodigde garens gemaakt van de oude Tilburgse jeans. De andere helft komt van biologische katoen garen uit India. Wolkat brengt de twee garens samen in de nieuwe denim stof. Daarmee maken studenten en kunstenaars vervolgens nieuwe Tilburgse producten en kunst. ...lees verder "013 Denim, een bijzonder initiatief met oranje tintje"

Op vrijdag 24 februari 2017 om 11.11 uur trappen de Tilburgse kinderen van 22 basisscholen het carnavalsseizoen af met het  grootste kindercarnavalslied van Nederland  ‘Dansen in Kruikenstad’. Gelijktijdig zingen en dansen de basisschoolleerlingen mee met dit nieuw carnavalsnummer. De Prins, Raad van XI, de dansgroep en Tjeuke zullen hierbij aanwezig zijn.

‘Dansen in Kruikenstad’ is een nieuw nummer dat tijdens carnaval 2017 een primeur beleeft. Om een echte carnavalskraker te zijn is er een professionele clip opgenomen. Het grootste Kindercarnavalslied van Nederland is hieronder te bekijken. ...lees verder "Kindercarnavalslied ‘Dansen in Kruikenstad’ online!"

Op donderdag 16 februari 2017, om 19.30 uur, organiseert Stichting Veteranen Hart van Brabant een Veteranen Netwerkborrel in Café Hoegaarden aan het Piusplein in Tilburg. Tijdens  de Veteranen Netwerkborrel zal speciale aandacht zijn voor het project  'Away from Home', een spel om meer te weten te komen over de ervaringen van veteranen.

Het nieuwe project 'Away from Home' van Joep Tempelaar is door een combinatie van interesse in spellen, geschiedenis en waargebeurde verhalen, én zijn opleiding aan de Willem de Kooning Academie (major advertising en minor gamification) tot stand gekomen. ...lees verder "‘Away from Home’ tijdens Veteranen Netwerkborrel"