Spring naar inhoud

Bodemverontreiniging onder winkel aan Korvelseweg

Eigenares Ella Soons van het winkelpand aan de Korvelseweg 174 in Tilburg moet een grondverontreiniging saneren. In de kantoorboekhandel PostMasters, gevestigd op dit adres, zijn bij diverse binnenluchtmetingen in 2013, 2014 en 2015 veel te hoge waarden tetrachloorethyleen (PER) dampen aangetroffen. Hiermee is aangetoond dat er sprake is van een onaanvaardbaar risico voor mensen die fulltime werken en/of  verblijven in het pand. Dit staat in de proforma beschikking van de gemeente Tilburg die maandag 27 februari 2017 aan alle bewoners en gebruikers is verstuurd.

Nadat er in 2016 ventilatie in het pand is aangebracht zijn, door metingen aangetoond, de concentratie tetrachloorethyleen dampen inmiddels onder de grenswaarde gedaald. Een woordvoerster van de GGD Hart voor Brabant benadrukt dan ook dat klanten geen enkel gevaar lopen.

Dat is mogelijk wel het geval voor de exploitant Frank Reestman die er sinds 1999 meer dan 70 uur per week een kantoorboekhandel runt. Reestman heeft zelf eczeem en een aantal andere klachten: "Ik maak me al enige tijd ernstig zorgen over de gezondheidsrisico's voor alle het personeel die hier heeft gewerkt en neem daarom mijn eigen gezondheid als leidraad. Ik ben nu met een toxicoloog bezig te onderzoeken of er een verband is."

Opstapeling van tetrachloorethyleen, beter bekend als 'PER', in een binnenruimte kan voor gezondheidsklachten zorgen. Contact met de huid kan de huid irriteren. De ernst van de klachten hangt af van de concentratie tetrachloorethyleen waaraan je blootgesteld wordt. Maar ook de duur van de blootstelling is van belang. In het lichaam wordt deze stof in vetweefsel, lever, nieren en hersenen opgeslagen. Bij blootstelling aan zeer hoge concentraties kun je volgende effecten ervaren: duizeligheid, slaperigheid en tekenen van dronkenschap. Langdurige blootstelling aan deze dampen kan ook de lever en nieren aantasten. Er zijn aanwijzingen dat tetrachloorethyleen kankerverwekkend is, maar dit is nog niet wetenschappelijk vastgesteld. Op basis van dierproeven wordt tetrachloorethyleen door het IARC (Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek) als ‘waarschijnlijk kankerverwekkend voor de mens’ beschouwd en dus ingedeeld in klasse 2A.

Deze chemische verbinding tetrachloorethyleenwordt vooral gebruikt als ontvlekker bij textielreinigingsbedrijven. De vervuiling is dan ook vermoedelijk afkomstig van chemische wasserij Neerlandia die er in de periode 1962 tot 1978 in het pand aan de Korvelseweg 174 heeft gezeten. In 2013 heeft de gemeente Tilburg een ook een nader bodemonderzoek te laten uitvoeren door BK Bodem B.V. waarin werd aangetoond dat er in een nog eerder bodemonderzoek uit 1997 al sprake was van een sterk verhoogde concentratie PER in het grondwater.

Volgens softwareprogramma Sanscrit wat sinds 2009 als rekenmodel dient voor het Saneringscriterium Bodem en in beheer is bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) blijkt uit de laatste onderzoeken in 2016 dat er van ernstige bodemverontreiniging geen sprake is. Echter hierin is wel bepaald dat er voor de functie 'wonen' en 'industrie' aan de Korvelseweg 174 toch zal moeten worden gesaneerd vóór 1 maart 2018.

De Beschikking en bijbehorende stukken liggen vanaf maandag 27 februari 2017 gedurende zes weken ter inzage in stadswinkel Centrum, Stadhuisplein 130 te Tilburg. Binnen zes weken na de dag waarop de beschikking is bekendgemaakt, kunnen belanghebbenden tegen dit besluit, op grond van artikel 87 Wet bodembescherming (Wbb) juncto artikel 20.1 Wet milieubeheer juncto artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht (Awb), een bezwaarschrift indienen.

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gebruikt Tiny Framework Inloggen