Spring naar inhoud

Bestemmingsplan Stekelenburgplein – Oost ter inzage

Het college heeft het ontwerpbestemmingsplan Spoorzone 5e herziening (Burg. Stekelenburgplein)
vastgesteld. Een bestemmingsplan is een ruimtelijk plan waarin de regels staan over het gebruik van de grond,
de aanwezige gebouwen en de bouwmogelijkheden. Het is juridisch bindend voor iedereen, dus ook de
overheid moet zich aan deze regels houden.

Als onderdeel van deze procedure wordt het ontwerp "bestemmingsplan Spoorzone 5e herziening (Burg. Stekelenburgplein)" van maandag 10 juli 2017 tot en met maandag 21 augustus 2017 ter inzage gelegd en is er een mogelijkheid om zienswijzen (reacties) in te dienen.

Het ontwerpplan is gericht op het planologisch mogelijk maken van de bouw van een werkgebouw met kantoren, een woongebouw met maximaal 220 appartementen en een tussengebouw. In de plint van deze gebouwen kunnen commerciële functies komen.

Het plangebied omvat een deel van de Spoorzone, ten westen van de Lochal, inclusief het Burgemeester  Stekelenburgplein. Het plangebied wordt begrensd door de spoorlijn Den Bosch / Eindhoven - Breda in het zuiden, de Polygonale loods in het westen, de Burg. Brokxlaan in het noorden en de Lochal in het oosten.

De ontwikkelaar heeft op dinsdag 14 februari 2017 een inloopbijeenkomst georganiseerd in Deprez gebouw over dit plan.

Het ontwerpbestemmingsplan is vanaf maandag 10 juli 2017 tot en met maandag 21 augustus 2017 te bekijken en/of te downloaden op www.tilburg.nl/ruimtelijkeplannen en www.ruimtelijkeplannen.nl  (met het planidentificatienummer NL.IMRO.0855.BSPBSP2015020).

Tevens ligt een papieren versie van de stukken ter inzage in Stadskantoor 6, Spoorlaan 181, in de centrale hal op de begane grond. Openingstijden: maandag, woensdag en vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur en dinsdag en donderdag van 8.00 tot 20.00 uur.

Tijdens de genoemde termijn kunt u schriftelijk of mondeling uw zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan indienen. Uw schriftelijke zienswijze kunt u richten aan de gemeenteraad van Tilburg, Postbus 90155, 5000 LH te Tilburg, onder vermelding van 'Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Spoorzone 5e herziening (Burg. Stekelenburgplein)'. Als u uw zienswijze mondeling wilt indienen, kunt u hiervoor een afspraak maken via telefoonnummer 013 542 82 61 of 013 5429354.

 

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gebruikt Tiny Framework Inloggen