Spring naar inhoud

Bakertand naar Goirle – de inspraakroute

De gemeenteraden van Tilburg en Goirle hebben 'ja' gezegd tegen het ontwerp van de grenscorrectie, waarbij de Bakertand overgedragen wordt van de gemeente Tilburg naar de gemeente Goirle.  Ongeveer 350 woningen gaan hiermee van Tilburg naar Goirle.   Onderdeel van de overeenkomst  is ook dat er honderd extra woningen gebouwd mogen worden; deze wil de gemeente Goirle aan de Zuidrand bouwen. Bovendien kan de Oostplas verder ontwikkeld worden als recreatieve zone.

Tijdens de inloopbijeenkomst in het gemeentehuis van Goirle konden belangstellenden hun vragen stellen aan wethouder Guus van der Put, burgemeester Mark van Stappershoef en ambtenaren van zowel de gemeente Tilburg als Goirle.

Zo'n 45 mensen gingen op de uitnodiging in en bogen zich over de grote kaart van het gebied om uitleg te krijgen van de projectleider. Daarnaast waren tafels ingericht waar de bezoekers gericht vragen konden stellen: over de woningbouw, grenscorrectie, procedure, planning en andere onderwerpen, zoals Primagaz en het bestemmingsplan. De bezoekers waardeerden de mogelijkheid die hen geboden werd om met bestuurders en ambtenaren van gedachten te wisselen over de grenscorrectie.

Hoe ziet de inspraakroute eruit naar de grenscorrectie op 1 januari 2018?
• Iedereen kan t/m 9 augustus een zienswijze indienen.
• U kunt een commissievergadering bezoeken op 6 september in Goirle en op 11 september in Tilburg. U heeft dan spreekrecht; meestal krijgt u maximaal vijf minuten hiervoor. Wel is het nodig dat u zich hiervoor aanmeldt. Dat kan tot 12.00 uur op 6 september bij de griffie in Goirle: T (013) 5310 626 of gemeenteraad@goirle.nl. Zie voor inspreken in Tilburg de website van de gemeenteraad van Tilburg
• U bent eveneens welkom als de raden een beslissing nemen: op 26 september in Goirle en 2 oktober in Tilburg.
• Uiterlijk 30 december stellen Gedeputeerde Staten de nieuwe grensbeschrijving vast.

Op de Projectpagina van de Gemeente Goirle is meer informatie daarover te vinden.

 

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gebruikt Tiny Framework Inloggen