Sinds begin dit jaar (2017) werken vrijwilligers in de Tilburgse Bibliotheek aan de vervaardiging van de maquette van Tilburg. In een hoek van de bibliotheek op de eerste verdieping is een speciale tentoonstellingsruimte en werkplaats ingericht.

De maquette van Tilburg uit het jaar 1955 is een voortzetting van het werk van maquette-bouwer Ruud Cleverens (1953-2016). Na zijn overlijden is de  gehele plattegrond, met de gebouwen die klaar waren, geschonken aan het Stadsmuseum Tilburg. ...lees verder "Bouwplek van Tilburg Maquette 1955 in bibliotheek"

Links Hendrik Driessen geflankeerd door Fiona Tan

Zaterdag 11 februari is de Tentoonstelling  'Ascent' van Fiona Tan door De Pont directeur Hendrik Driessen officieel geopend.

Hoogtepunt van de tentoonstelling is de bijzondere documentaire 'Ascent' over de hoogste berg in Japan, de Fuji.

Samengesteld uit zeshonderd foto's vertelt Fiona Tan het verhaal van de berg, via voice-over,  muziek en omgevingsgeluiden.  ...lees verder "Ascent van Fiona Tan in De Pont"

Gebouw 88 in de Spoorzone is op de gemeentelijke monumentenlijst geplaatst. Dat heeft het college besloten op dinsdag 7 februari 2017.

Het pand is op de monumentenlijst geplaatst vanwege de grote cultuurhistorische waarde. Binnen de spoorzone neemt Gebouw 88  een speciale plaats in door de bijzondere bouw en constructie. Door plaatsing op de monumentenlijst wordt waardevol erfgoed beter beschermd. ...lees verder "Gebouw 88 in Spoorzone gemeentelijke monument"

Abdij Koningshoeven, SG De Rooi Pannen en Golazo Athletics / Tilburg Ten Miles hebben een convenant getekend over de organisatie van de Trappistenloop PUUR. In het convenant is de rol die studenten van de opleiding evenementen bij de Trappistenloop spelen vastgelegd.

Dit bijzondere evenement wordt op zaterdag 27 mei voor de zevende keer gehouden met een parcours op het terrein van Abdij Koningshoeven. Er is een ronde van 5 kilometer uitgezet, die de deelnemers 1, 2 of 3 keer kunnen afleggen. Start en finish zijn nabij het Proeflokaal.
...lees verder "Nieuwe samenwerkingen bij Trappistenloop 2017"

Het Centrum voor Architectuur en Stedebouw Tilburg (CAST) en de gemeente organiseren op 15 februari een stadsgesprek over de toekomst van de Tilburgse binnenstad.

Inwoners zijn welkom om mee te praten over de toekomst van het centrum. De wethouders Berend de Vries, Erik de Ridder en Mario Jacobs zijn die avond aanwezig. Zij geven samen met Damo Holt en Ad de Bont een toelichting op de ideeën voor de binnenstad van de 21e eeuw. De bijeenkomst is in het Duvelhok aan de St. Josephstraat 133. ...lees verder "Blik op de Tilburgse binnenstad – Stadsgesprek"

1

Boven op de Sint Jozefkerk op de Heuvel, tussen de twee torens staat het meters hoge beeld van Sint Jozef.  Het is geen goud wat er blinkt want het is een verguld koperen beeld van de heilige Jozef uit 1889 gemaakt door een onbekende beeldhouwer. ...lees verder "Het goud van de Heuvel"

1

Komend  weekend staat weer in het teken van  de nationale tuinvogeltelling .

Voor de 14e keer organiseert de Vogelbescherming, in samenwerking met SOVON, een speciale telling om inzicht te krijgen van het aantal vogels in de tuinen van Nederland.

De vogelbescherming meldt: "Het mooie van de Nationale Tuinvogeltelling is dat er tienduizenden mensen aan meedoen." ...lees verder "14e nationale Tuinvogeltelling dit weekeinde"

Helma Horvers-Vinks uit Tilburg ontving op vrijdag 20 januari een Koninklijke onderscheiding. Zij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Zij krijgt deze onderscheiding voor haar jarenlange vrijwilligerswerk voor parochie De Goede Herder in Tilburg. Burgemeester Noordanus reikte de onderscheiding uit om 17 uur tijdens de viering van haar 40-jarig jubileum als vrijwilliger. De uitreiking vond plaats in de Broekhovense kerk in Tilburg. ...lees verder "Helma Horvers lid in de Orde van Oranje Nassau"

Toine Smulders uit Tilburg ontving op donderdag 19 januari een Koninklijke onderscheiding. Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Hij krijgt deze onderscheiding voor zijn jarenlange vrijwilligerswerk voor voetbalvereniging Were Di. Burgemeester Noordanus reikte de
onderscheiding uit tijdens het afscheid van Toine Smulders van Were Di bij horecagelegenheid en manege Hooijen, Broekstraat 9 in Tilburg.
...lees verder "Koninklijke onderscheiding voor Toine Smulders"

In de Coba Pulskenslaan (zijstraat Berkdijksestraat bij Korvelplein) staat een speciale Zwerfkei. Het is een steen ter nagedachtenis aan de verzetsstrijdster Coba Pulskens en aan drie geallieerde piloten die op 9 juli 1944 in haar huis door de bezetter werden gearresteerd en gefusilleerd.

Deze bijzondere steen krijgt in 2017 een nieuwe plek, in plaats van de Coba Pulskenslaan wordt het nu Vrijheidspark, de tuin bij het Factorium. ...lees verder "Zwerfkei Coba Pulskenslaan"

Selçuk Akinci (Breda, 1978) treedt per 1 juni 2017 aan als nieuwe directeur van de Brabantse Milieufederatie. Hij volgt Nol Verdaasdonk op die dan met pensioen gaat. Akinci is momenteel werkzaam als zelfstandig adviseur en was tot 2015 wethouder van de gemeente Breda met onder andere de portefeuilles mobiliteit en duurzaamheid.

De Brabantse Milieufederatie is verheugd dat Akinci de BMF gaat leiden. Hij werd uit een groot aantal zeer gekwalificeerde kandidaten unaniem voorgedragen door een selectiecommissie bestaande uit leden van de Raad van Toezicht, de Raad van Aangeslotenen en het personeel. ...lees verder "Selçuk Akinci nieuwe directeur Brabantse Milieufederatie"

Tijdens de nieuwjaarsreceptie zijn Charles De Mooij, de directeur van Museum De Pont, Hendrik Driessen onderscheiden met de Hertog Jan-prijs. Tilburger Marc Mulders werd onderscheiden met de Provinciepenning.

Ze kregen de prijzen uit handen van commissaris Wim van de Donk.  Met deze prijs is Marc Mulders is Ereburger van Brabant. ...lees verder "Provincieprijzen voor Marc Mulders en Hendrik Driessen"

Begin januari 2017 start Brabants Landschap in samenwerking met de Provincie Noord-Brabant met het uitvoeren van werkzaamheden aan het Galgeven.

De komende twee maanden zetten vrijwilligers de noordelijke oever van het ven volledig vrij van bos, ten gunste van het heide- en stuifzandbiotoop.

Dit gebeurt met behulp van een houtoogstmachine over een breedte van 30 a 50 meter. Plaatselijk zal zelfs worden geplagd of de strooisellaag worden verwijderd. De overige bossen worden gedund op naaldhout. Markante bomen, waar deze zich ook bevinden, blijven gespaard!

Het Brabant Landschap legt uit: "Het zal voor menige bezoeker schrikken zijn wanneer ze worden geconfronteerd met deze ‘flinke ingrepen’. Maar, zowel Brabants Landschap als de Provincie zijn ervan overtuigd dat het ven er ecologisch en landschappelijk op vooruit zal gaan; én beter beleefbaar voor de recreant." ...lees verder "Aanpak oeverzone Galgeven met bomenkap"

Woensdag 4 januari zijn de karakteristiek Zilverlinde's aan de Jacob van Oudenhovenstraat gekapt. Volgens de Bomennota: ...lees verder "Bomenkap Rosmolen"

Het jaar is 2016 is voorbij en tijd voor een korte terugblik.

Hieronder de lijst met 30 artikelen die in 2016 het meest werden gelezen. In het afgelopen jaar hebben we meer bekendheid gegeven aan de mogelijkheid voor lezers om een Gastbijdrage in te sturen. Hiervan werd veelvuldig gebruik gemaakt en uit de lijst van meest gelezen artikelen blijkt, dat ook onze lezers dit kunnen waarderen. ...lees verder "Terugblik: meest gelezen artikelen in 2016"

2

Er komt een Routekaart voor het Culturele Erfgoed van Tilburg. Dat heeft het college van Tilburg besloten.

Het college meldt in de besluitenlijst: " Door het het vaststellen van de Routekaart Ruimtelijk Cultureel Erfgoed 2017-2019  starten we met een inspirerend proces met partijen in de stad." ...lees verder "Nieuwe Routekaart Cultureel Erfgoed"

Aan de Cityring, tussen Concertzaal en Kantongerecht, staat het beeld van de Vaandeldrager, een monument ter nagedachtenis aan de bevrijding van Tilburg door de Irene Brigade. De beeldhouwer is Eduard L.W.R. baron Speyart van Woerden die het beeld in 1955 heeft gemaakt. ...lees verder "Vaandeldrager"