Spring naar inhoud

Alsnog financiering voor projecten Stichting Paul van Kemenade

In januari 2017 werd bekend gemaakt dat de Stichting Paul van Kemenade geen financiering kreeg uit het Fonds Kunstenaarsinitiatieven van de gemeente Tilburg. Deze afwijzing kwam nadat eerder het Rijk (Fonds Podiumkunsten) en ook de Provincie afzagen van een bijdrage. Saxofonist Paul van Kemenade is een gerenommeerde Tilburgse muzikant die over de gehele wereld bekendheid geniet als één van de groten in de jazz.  Dit jaar - 2017 - viert hij zijn 40-jarig jubileum met aan het eind van het jaar de 25-ste editie van het 'Stranger than Paranoia' festival.

De Stichting Paul van Kemenade heeft bezwaar tegen de afwijzing gemaakt, en met succes.

Ten eerste heeft het landelijke Fonds Podiumkunsten alsnog een bijdrage toegekend voor één jaar, ten bijdrage van €95.000,-. En als gevolg daarvan heeft ook de provincie alsnog een bijdrage ter beschikking gesteld van €99.000,-. want de provincie heeft ervoor gekozen om aanvragen die door het Rijk worden ondersteund automatisch ook te ondersteunen. Dit is mogelijk geworden door de extra middelen die de minister en de Tweede Kamer voor cultuur beschikbaar hebben gesteld.

Omdat de stichting nu zowel van het Rijk als de provincie ondersteuning ontvangt, rechtvaardigt dit alsnog ondersteuning in het kader van de cofinanciering zoals in het Cultuurplan Tilburg 2017-2020 is verwoord en in de door de raad vastgestelde programmabegroting 2017 is opgenomen. Het college heeft daarom besloten om aan Stichting Paul van Kemenade voor de jaren 2017-2020 een bijdrage van €20.500,- per jaar toe te kennen uit het budget voor cofinanciering.

De bijdrage van de gemeente komt niet uit het potje 'Kunstenaarsinitiatieven' waarover de beoordelingscommissie beslist, maar uit het 'potje' voor cofinanciering. Dit kon toegepast worden doordat het Rijk en de Provincie alsnog hun bijdragen leverden.

In antwoord op vragen aan het College van B&W (Burgemeester en Wethouders) - van zowel CDA-raadslid Cécile van Berkel als van Tilburgers.nl - schrijft de gemeente Tilburg dat de plaatselijke subsidievoorwaarden niet erg verschillend zijn van de voorwaarden die het Rijk en de Provincie stellen. "Gangbaar is ook bij andere subsidiënten dat aanvragen van culturele instellingen met name worden beoordeeld op artistieke en zakelijke kwaliteit."

In eerste instantie had de Tilburgse adviescommissie geoordeeld: "De artistieke kwaliteit van Paul van Kemenade als maker staat buiten kijf, maar de commissie is niet overtuigd van de mate waarin de plannen van Stichting Paul van Kemenade zijn uitgekristalliseerd. Vanwege het ontbreken van een heldere visie en uitwerking op zowel artistiek als zakelijk vlak, komt de commissie tot het advies geen prioriteit aan deze aanvraag toe te kennen en de aanvraag niet te honoreren."

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gebruikt Tiny Framework Inloggen