Spring naar inhoud

Adviesrol Omgevingscommissie groter

Brandweerkazerne St annahofDe Omgevingscommissie van de gemeente krijgt een grotere adviesrol bij de bouw van onder meer nieuwe gebouwen en de ontwikkeling van ruimtelijke projecten.

De commissie Vestigingsklimaat bespreekt de voorgestelde nieuwe rol van de Omgevingscommissie op maandag 1 december 2014. Bij plannen voor nieuwe gebouwen of nieuwe gebieden, gaat de commissie eerder in gesprek met de initiatiefnemers. De adviezen van de commissie gaan een vast onderdeel uitmaken van de besluitvorming. Bij besluiten van het college over ruimtelijke projecten wordt het advies van de Omgevingscommissie meegenomen. Daarnaast wordt vastgesteld welke plannen op het gebied van groen of openbare ruimte getoetst moeten worden door de commissie. Tot nu toe was toetsing van dit soort plannen door de commissie vrijblijvend.

De Omgevingscommissie controleert de kwaliteit van ruimtelijke plannen die te maken hebben met welstand, monumenten/erfgoed en groen/openbare ruimte. Daarover adviseert de commissie het college. In de commissie zitten onafhankelijke, externe adviseurs met kennis en ervaring over monumenten, groen en ruimtelijke plannen.

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gebruikt Tiny Framework Inloggen