Spring naar inhoud

Aan alle Mark Ruttes

Een reactie op de paginagrote VVD advertentie van maandag 23 januari 2017.

Er is iets aan de hand met onze politiek leiders. Hoe komt het toch dat een paar mensen in dit land welvarend zijn, en dat die zich toch zo armzalig gedragen? Mensen die in toenemende mate de stemming in dit land aan het bepalen zijn. Die bereid zijn om alles waar wij als Nederland zo hard voor hebben gewerkt af te breken. Dat laten we toch net gebeuren?

Verreweg de meeste Nederlanders zijn van goede wil. De stille meerderheid. Zij hebben het beste met ons land voor. Zij werken hard, helpen elkaar en houden van Nederland. Maar zij maken zich ook ernstig zorgen over hoe politici en het handjevol rijken met hen omgaan. Soms lijkt het erop alsof die grote stille meerderheid er niet toe doet.

U herkent het vast wel. Politici die zeggen sociaal te denken. Oog zeggen te hebben voor de zorg en in woord goed openbaar vervoer propageren. Politici die zeggen dat ze altijd gelijk hebben. Die de lasten van het teveel aan afval bij de burgers leggen, die onvrede en wrevel kweken door de almaar toenemen regeldruk en bemoeizucht van de overheid.

De stille meerderheid voelt zich door het gedrag van dit soort politici steeds ongemakkelijker in het eigen Nederland. Terwijl zij denken te werken aan een vrije en blije toekomst, zien ze hoe hun verwachtingen in hoog tempo door mensen als Mark Rutte worden verstierd doordat die de burgers juist angst voor de toekomst aanpraten. Mensen zoals hij, die geen oog hebben voor de samenleving die onze voorvaderen met bloed zweet en tranen hebben opgebouwd. Geen wonder dat die meerderheid dat soort afbraakpolitici fundamenteel afwijst. Dat die kiezer zegt, ga liever weg. Dat gevoel hebben ze allemaal. Luister en kijk naar ons, of ga weg.

Dit arrogante gedrag zullen we nooit meer normaal vinden in ons land. Immers, de oplossing is niet om gelaten achterover te leunen en te accepteren dat er alleen maar Mark Ruttes zijn, op wie we schelden en daarom maar niet stemmen. Zo bouwen we niet aan een meer zorgzame samenleving. De oplossing is vooral een mentaliteitskwestie. Wij, de stille meerderheid, zullen nu glashelder moeten maken dat we kiezen voor een regering die pal staat voor onze opgebouwde sociale waarden.

In Nederland was het namelijk normaal dat je elkaar de hand reikt en dat iedereen een gelijke behandeling krijgt als je hulpbehoevend wordt. Het is normaal dat voor ouderen hulpverleners klaar staan. Dat er genoeg leraren voor de klas staan. Het is normaal dat als je lang hebt gewerkt je op tijd van de AOW mag genieten. Dat als je iemand helpt die het even moeilijk heeft, je niet in je inkomen gekort wordt. Het is normaal dat naar burgers geluisterd wordt en dat ze niet weggehoond worden door alwetende zogenaamd niet begrepen politici.

De komende maanden zijn bepalend voor de koers van ons land. Er ligt een aantal vragen op tafel over de manier waarop we dit land weer voor iedereen die hier woont aantrekkelijk kunnen maken.

Laten we er voor strijden dat kiezers niet thuis blijven. Laten we duidelijk maken dat we het niet normaal vinden wat de afgelopen jaren is gebeurd. Samen weten we zeker dat we dat voor elkaar gaan krijgen. Dat we alles wat wij en onze ouders voor elkaar hebben gekregen weer overeind kunnen krijgen. Wij allemaal. Als de stille meerderheid de krachten bundelt, kunnen we Nederland weer beter maken.

Want dit is in potentie nog steeds een heel gaaf land.

Brief / advertentie van Mark Rutte op .pdf

Share

5 gedachten over “Aan alle Mark Ruttes

 1. Marg Vlemmix

  Ik vraag me een heleboel af, maar vergeet het net zo snel weer, tot het weer terugkomt, etc. Dat maakt het reageren erg moeilijk, maar ik leef met Henk mee, je zal er maar mee zitten! Ook wij hebben 2 kinderen, en ik hou mijn hart vast, een ervan daar wordt sinds 2 jaar niet meer gespaard voor pensioen, moet je eens kijken wat deze loonverschaffer extra in zijn zak heeft? Zwart werken loont niet, maar wit werken loont amper meer, waar zijn we nu mee bezig! Ik geef Mark Rutte niet de schuld, maar het zijn wel de ideeën uit de politiek die alles kpot maken, en dat is verrekte jammer, daarvoor gaan we toch niet stemmen, we willen vooruit!

 2. Henk

  Beste lieden,

  Ik als oud textiel arbeider huiver van zowel deze brief van Mark Rutte, als deze reactie en alles wat hier nog gaat volgen. Het gaat echt niet goed met Nederland. Wij zijn het spoor bijster. We gingen van kwaad tot erger, de textiel ging kapot en we moesten onze kinderen een andere doelen geven. Dat is ons in de jaren 80 gelukt. Daar heeft Tilburg nieuw industriestad geweldig mee geholpen. Nu sta ik op een keerpunt en probeer na te denken. Mijn kinderen zijn getrouwd hebben een huis gekocht, in de reeshof, en verliezen afgelopen twee jaar beide hun baan. Ik heb ze al een keer geholpen met een laatste bijdrage, alleen dit is te weinig. Ze zijn boos ale beloften en geloof is weg. Ik zeg ze boos zijn heeft geen zin. Laten we samen de armen de schouders onder steken. Laat Rutte rotte zijn en proberen er samen uit te komen

 3. Joost van DAT

  Bijna alle politieke kartrekkers zeggen begaan te zijn met de burgers en deze meer te willen betrekken. Echter men verkiest nog steeds het oreren boven het luisteren. Politiek bedachte methoden en technieken om burgers te betrekken verzanden in ingewikkelde systemen en bureaucratie of worden bemenst vanuit de eigen politieke achterban. Zelfs het referendum staat politiek weer ter discussie vanwege de vervelende (verstorende) ervaring met het Oekraïneverdrag. Politiek dult feitelijk buiten het eigen gesloten (bekrompen) partijwereldje geen tegenspraak en diskwalificeert graag de ontevreden tegenstroom qua verstandelijk vermogen. Vertegenwoordigende democratie is daardoor verworden tot overnemende democratie! Normaal is zo'n politieke houding natuurlijk niet, maar de schuldvraag van deze ontwikkeling legt de politiek toch graag bij de burgers. Die moeten zich, volgens allerlei moraliserende advertenties, ineens normaal gaan gedragen! De wereld op z'n kop!

 4. jack

  ze moeten ze allemaal strafrechtellijk vervolgen voor alle ellende die ze hebben veroorzaakt dat is niet meer dan terecht ze hebben alle mensen die ze de verantwoording hebben gegeven belogen en bedrogen.

 5. Andre v W

  Zijn dit dezelfde VVD elite die voor de verdringing op de arbeidsmarkt zijn. Die zich zogenaamd ernstig zorgen maken over de mensen die een grote afstand naar de arbeidsmarkt zouden hebben. Door alle mensen die vaak noodgedwongen in de bijstand zitten te degraderen tot deze groep. Zodat ze deze steeds groter groeiende groep gratis in mogen zetten bij hun elite aanhang de zich verrijkende werkgevers en grootgrondbezitters ?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gebruikt Tiny Framework Inloggen