Spring naar inhoud

Een half miljoen mensen in Nederland zit zo verstrikt in schulden, dat er geen kans meer is om deze ooit te kunnen voldoen. En dat is niet alleen een probleem van deze mensen.

Jesse Frederik - journalist bij De Correspondent, Sarah Sylbing en Ester Gould - makers van de documentaireserie Schuldig (nog te zien op YouTube), Annemarie Gehrels - lobbyiste / budgetmaatje en Pieter Hilhorst (Amargi) hebben het initiatief tot de actie Nederland #Schuldvrij. In een manifest dat in de Week van de Armoede gepubliceerd werd op de website van De Correspondent bepleiten zij vijf actiepunten om de problematische schulden van 500.000 Nederlanders op te lossen.

...lees verder "Nederland Schuldvrij, gemeente is eerst aan zet"

Share

De weersverwachting voor de komende week: tot en met woensdag wisselen droge en natte dagen elkaar af en stijgen de temperaturen van 14 graden op maandag tot 19 op woensdag. Vanaf donderdag wordt het tot in het weekeinde wisselvallig en dalen de kwikstanden tot een graad of 13 op zondag. ...lees verder "Wisselvallige en droge momenten wisselen elkaar af"

Share

Sinds 25 oktober 2009 publiceert de Tilburger Peter van den Besselaar dagelijks een foto van en over Tilburg op zijn website Tilburg Daily Photo

Na de sluiting van Margarita Maria geeft pastoor Harm Schilder gelegenheid aan kunstenaars om de fantastische ruimte te gebruiken. Schilder Huub de Kort exposeert tot 10 december in de kerk.Documentairemaker Roy Dames maakt een film over de kerk en de kunstenaar. Gisterenmiddag is de expositie geopend door Kenny B. Op de foto één van de aandachttrekkers. Elke vrijdag is er om 20.30 uur een klein concert. De moeite waard om een vrijdagavond vrij te houden.

Share

Deze Tilburgers.nl weekpuzzel heeft als thema 'Burgemeesters van Tilburg', deel 2.

De downloadlink van deze Weekpuzzel:
Tilburgers.nl-Weekpuzzel-17.

De oplossing vindt u in het Tilburgers.nl Weekoverzicht van zondag 29 oktober 2017.

...lees verder "Tilburgers.nl – Weekpuzzel 17 – Thema: Burgemeesters van Tilburg (2)"

Share

1

Het Vertrouwensexperiment in Tilburg werd op 13 september 2017 afgetrapt in aanwezigheid van demissionair staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken. Mensen met een uitkering volgens de Participatiewet werden per brief uitgenodigd om zich aan te melden voor dit experiment met de regels in de bijstand.

Om een wetenschappelijk verantwoord onderzoek te kunnen doen zijn er minimaal 800 mensen nodig die meedoen, verdeeld in vier groepen van 200 personen. Echter, het blijkt verre van storm te lopen. Tot nu toe hebben zich slechts 200 à 250 mensen aangemeld, blijkt uit diverse bronnen. ...lees verder "LST stelt vragen over Vertrouwensexperiment"

Share

Festival Mundial is genomineerd voor een United Kingdom (UK) Festival Award 2017 in de categorie Best Overseas Festival. Er zijn slechts drie Nederlandse festivals genomineerd. Naast Festival Mundial hebben ook Lowlands en Best Kept Secret een nominatie voor de prijs in de wacht gesleept.

In totaal zijn er 58 buitenlandse festivals genomineerd voor de categorie Best Overseas Festival, een van de in totaal 21 categorieën. De Engelse UK Festival Awards 2017 worden donderdag 30 november 2017 uitgereikt in The Printworks in Londen. Het is de 14e editie van de UK Festival Awards. De winnaar wordt bepaald door een combinatie van publieksstemmen en een jury van 20 festivalprofessionals. ...lees verder "Festival Mundial genomineerd voor UK Festival Award 2017"

Share

De weersverwachting voor het komende weekeinde: herfstachtig met buien en veel wind. Daarbij daalt het kwik van 17 graden op zaterdag tot een graad of 12 op zondag. Alleen op zaterdag kunnen we nog opklaringen verwachten. Door de stevige wind op zondag komt de gevoelstemperatuur onder de 10 graden te liggen. Begin volgende week vallen er nog steeds buien en waait het behoorlijk. Wel begint het kwik langzaam te stijgen. Vanaf woensdag wordt het droog en zijn er perioden met zon dat de rest van de week aanhoudt, waarbij de temperatuur naar de 20 graden gaat. ...lees verder "Herfstachtig met een ijskoude zondag"

Share

Afgelopen weekeind heeft scouting Esjeeka na 15 jaar de kelder van het voormalige kindertehuis Maria Goretti aan het Wilhelminapark definitief verlaten. Sinds 1 januari 2017 is het pand boven de kelder in gebruik genomen door Stichting Broodnodig van Pater Poels. In eerste instantie mocht scouting Esjeeka de kelder nog tot 1 januari 2018 gebruiken. Echter, problemen met lekkages, grondwater dat door de vloer en muren komt en te weinig tot geen ventilatie zijn redenen om de scouting nu al te verplaatsen naar de BSO (buitenschoolse opvang) van basisschool de Elzen aan de Elzenstraat.

In december 2015 heeft scouting Esjeeka een plan ingediend om een nieuw scoutinggebouw te realiseren op het nieuwe Spoorpark (het voormalige van Gend en Loosterrein). En in 2016 werd de vereniging gekozen als één van de acht kwartiermakers om deze plannen concreet te maken. Voor de nieuwbouw is een groot deel van de financiering al rond, maar Esjeeka zoekt ook nog altijd crowdfunders om bij te dragen aan de plannen. ...lees verder "Scouting Esjeeka verhuist en zoekt crowdfunders voor nieuwbouw"

Share

ProRail is druk aan het werk aan het spoor in Tilburg. Rondom de Tilburg Universiteit zijn er verschillende werkzaamheden: Vanaf circa 400 meter hoogte is goed te zien dat er ter hoogte van station Tilburg Universiteit flink wordt gegraven. ...lees verder "Werk aan het spoor: Luchtfoto’s van Tilburg"

Share


Op de hoek van de Telegraafstraat met de Magazijnstraat is sinds kort een mini-rotonde aangelegd. Vanwege het eenrichtingsverkeer in de Magazijnstraat is er nu via de Heuvelring en Telegraafstraat een nieuwe ingang voor de garage van het Pieter Vreedeplein. Niemand bleek echter de moeilijke hoek te snappen om vanuit de Telegraafstraat in de garage te komen. Daarom is nu een verkeersregelaar noodzakelijk die de noodzakelijke rotonde uitlegt.

Share

Max Louwerse is hoogleraar cognitieve psychologie en kunstmatige intelligentie aan het Tilburg Center for Cognition and Communication van de Tilburgse universiteit. Hij is vanuit de universiteit initiatiefnemer van het project VIBE (Virtual Humans in the Brabant Economy).

Dit project is opgezet om de ontwikkeling van virtuele mensen, ofwel: avatars, mogelijk te maken, die in de nabije toekomst kunnen worden ingezet voor trainingen in de gezondheidszorg. Het project VIBE is het eerste project van Mind Labs, het initiatief rondom interactieve technologieën en menselijk gedrag in de Spoorzone in Tilburg. De Europese Unie, OP Zuid, het Ministerie van Economische Zaken, de provincie Noord Brabant en de gemeente Tilburg financieren het project. ...lees verder "Een avatar als docent"

Share

Gastbijdrage van Pieter van Beurden

1944 De bevrijders van Tilburg voor de Heikese kerk

Een groepje Tilburgers heeft besloten de Bevrijdingsdag van Tilburg te blijven herdenken én vieren op 27 oktober onder de naam Peace and Jam. Op die vrijdag vinden er daarom vanaf 18.40 een aantal activiteiten plaats in- en om het Factorium en het naastgelegen Vrijheidspark. Een rustige herdenking en kleine viering met muziek, re-enacters die brood met jam uitdelen en een opgefriste bevrijdingsfilm geven de avond een goede start. Vervolgens barst een eerste feesteditie los van het Peace and Jam bevrijdingsfestival in de Stadhuisstraat. Meer informatie en een actueel programma verschijnt binnenkort op www.peaceandjam.nl ...lees verder "Bevrijdingsdag op 27 oktober"

Share

In december 2016 heeft de gemeente Tilburg de aanleg van de eerder geplande mountainbikeroute in Stadsbos013 stilgelegd wegens het ontbreken van de noodzakelijke aanlegvergunning. Na zorgvuldig overleg met betrokken eigenaren en bewoners is de mountainbikeroute op diverse plekken verbeterd. Veel van de zorgen en bezwaren die mensen eerder hebben geuit, konden zo worden weggenomen. Waarna een aanlegvergunning is aangevraagd.

Deze week publiceert de gemeente Tilburg de vergunning voor de aanleg van de mountainbikeroute en daarna start er nog een inspraaktermijn van zes weken. Als de vergunning definitief is, dan gaat de aanleg van de mountainbikeroute in Stadsbos013 zo spoedig mogelijk verder. ...lees verder "Aanlegvergunning mountainbikeroute Stadsbos013"

Share

Onder het motto ‘Tilburg voor iedereen’ nodigen negen maatschappelijk betrokken organisaties samen met de gemeente Tilburg in november 2017 mensen met een beperking uit om hun ervaringen en wensen te delen. Doel is om van ze horen tegen welke problemen ze aanlopen in de gemeente. Is de stad goed toegankelijk bijvoorbeeld en lukt het ze om aan werk te komen of goede zorg te krijgen. De informatie uit de meetings gebruikt de gemeente bij het maken van nieuw beleid.

Hoe zou het zijn als iedereen kan meedoen in Tilburg? Ongeacht leeftijd of afkomst. Uit alle wijken van Tilburg. Mensen zonder én met een beperking. In november worden hiervoor vier bijeenkomsten georganiseerd in verschillende wijken. De ideeën en ervaringen die men deelt, neemt de gemeente Tilburg mee in het opstellen van een plan van aanpak voor een inclusief beleid, voor een Tilburg voor iedereen. Het Tilburgs Overleg Gehandicaptenorganisaties (TOG) is initiatiefnemer en in Tilburg actief als belangenbehartiger voor mensen met een handicap. ...lees verder "Gemeente wil in gesprek met mensen met een beperking"

Share

De Nederlandse economie groeit en het aantal banen neemt toe. Niet alleen op landelijk niveau, maar in alle regio’s van Nederland groeit het aantal banen. Dit staat dinsdag 16 oktober 2017 te lezen op de website van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Het UWV verwacht dat in 2017 het aantal werknemersbanen nog met 183 duizend (+2,3%) zal groeien en in 2018 nog eens met 150 duizend (+1,8%). Dit zijn de nieuwste verwachtingen van UWV gebaseerd op recente cijfers van Centraal Planbureau (CPB).

"Het maakt voor werkgevers en werkzoekenden nogal uit of ze in Amsterdam of Flevoland of in de Achterhoek of Zeeland gevestigd zijn", weet Rob Witjes, hoofd arbeidsmarktinformatie bij UWV. ...lees verder "Arbeidsmarktregio Midden-Brabant, WW daalt bijstand stijgt"

Share

Gastbijdrage van Perry Janssen


Het leven van een werkeloze armoedzaaier gaat niet vaak gepaard met de tijd om zelf even rustig na te kunnen denken over je toekomst.

Mailtjes en oproepen van je contactpersoon, doelmatigheidsconsulente, trajectbegeleider, Leergeld, belastingdienst, Werk & Inkomen, toeslagen, inkomstenverklaringen, bijzondere bijstand, meedoenregeling, speeddates, vertrouwensexperiment, tegenprestatie leveren, solliciteren, Voedselbank, Goederenbank, ondersteuningsfonds, het membership van een community die iets met je “empowerment” wil doen, etc. etc., het vreet werkelijk tijd.

Hele volksstammen worden gemobiliseerd en ingezet om “de armen” te leren omgaan met het “hongergevoel” en vertellen dat er een mooie “maakbare” toekomst wacht. Tijd om je trots even aan de kant te zetten. ...lees verder "Wereld Armoededag"

Share

Gemeente Tilburg heeft eind 2016 een online-enquête rondgestuurd naar 2.188 bedrijven met vragen over het vestigingsklimaat in Tilburg. Aan dit onderzoek hebben 875 bedrijven (40%) meegedaan. De vragen gingen over bedrijfslocaties, het economisch klimaat, het gemeentelijke economische beleid, de kwaliteit van de dienstverlening van de gemeente en er was ruimte voor algemene opmerkingen. ...lees verder "Deelnemers aan ondernemers-enquête zijn matig tevreden over dienstverlening gemeente"

Share

Van maandag 16 tot en met vrijdag 20 oktober 2017 houdt Quiet een landelijke actieweek om zoveel mogelijk lawaai te maken voor stille armoede en zoveel mogelijk sponsoren te mobiliseren.

Eén op de acht Nederlanders leeft in stille armoede. Quiet wil armoede onder de aandacht brengen én verzachten. Begin 2016 is de eerste Quiet Community van start gegaan in Tilburg. Samen met 325 sponsors leverde de Quiet Community in Tilburg al een ‎positieve bijdrage aan de levens van ruim 850 gezinnen in armoede met maar liefst 7.000 geluksmomentjes. Bovendien won de Quiet Community in 2016 de European Social Innovation Award voor het beste sociaal initiatief. ...lees verder "Quiet, lawaai tegen stille armoede"

Share

Het werk aan de tweede fase van het Bels Lijntje (tussen hockeyclub en Reeshofdijk) loopt extra vertraging op vanwege werkzaamheden van Brabant Water. Dat meldt de Gemeente Tilburg. Het gaat om het traject bij de Zwartvenseweg.

De andere werkzaamheden zijn nu verplaatst naar het voorjaar van 2018. Het asfalt van de Zwartvenseweg (tussen de spoorlijn en Reeshofdijk) krijgt een onderhoudsbeurt. Ook het fietspad (onderdeel van het Bels Lijntje) vanaf het hockeyterrein tot de spoorlijn wordt verbreed.

Deze zomer bleek dat Brabant Water een transportleiding onder de spoorlijn en deels onder de Zwartvenseweg moet vervangen. ...lees verder "Werk aan Bels Lijntje vertraagd"

Share

De tentoonstelling 'Earth Matters'

Tijdens Dutch Design Week in Eindhoven van 21 tot 29 oktober toont het TextielMuseum het actuele museale aanbod in de vorm van een Pop-up presentatie. Deze Pop-up expositie in de Kazerne toont een indruk van de tentoonstelling Earth Matters van Lidewij Edelkoort en Philip Fimmano, de nieuwe producten van  het TextielMuseum in samenwerking met Studio Job en een maakactiviteit voor de bezoekers op één van de machines uit het TextielLab.

Lidewij Edelkoort zei over Earth Matters: "We staan aan het begin van een bepalende eeuw. We zijn op een punt van reflectie en verandering beland, waarin we de ecologische schade, (de overmatige) consumptie, hebzucht en het geweld van de vorige eeuw goed moeten maken. We gaan op zoek naar alternatieven, we gebruiken natuurlijke ingrediënten en we krijgen weer hoop voor de toekomst." ...lees verder "TextielMuseum met Pop-up presentatie tijdens Dutch Design Week"

Share
Gebruikt Tiny Framework Inloggen