Spring naar inhoud

Zelf gekozen vrijwilligerswerk geldt niet als tegenprestatie voor Participatiewet

vrijwilligersVanaf 1 januari 2015 kunnen gemeenten mensen met een uitkering, op grond van de WWB, IOAW en IOAZ, verplichten tot een tegenprestatie. Dit betekent dat er voor deze 'vrijwilligers' andere gaan regels gelden. Uitkeringsgerechtigden die onbetaald werk gaan doen als tegenprestatie zijn formeel geen vrijwilligers. Ze vallen niet onder de vrijwilligersverzekering, kunnen geen vrijwilligersvergoeding ontvangen en hebben een opdrachtnemersverhouding met de gemeente.

Maar hoe wordt het vrijwilligerswerk beoordeeld dat iemand al deed voor de bijstandsuitkering en verplichte tegenprestatie? Hierover zijn in de Kamer vragen gesteld. Staatssecretaris Martin van Rijn antwoordde: "Vrijwilligerswerk vindt plaats op eigen initiatief. De tegenprestatie is niet vrijwillig. Het college draagt de tegenprestatie op. De tegenprestatie kan alleen worden verlangd bij uitoefening van het recht op een uitkering. Daarvan hoeft bij vrijwilligerswerk geen sprake te zijn."

Met andere woorden: vrijwilligerswerk telt alleen mee als tegenprestatie als het opgelegd is en niet als de uitkeringsgerechtigde zelf voor dit onbetaalde werk gekozen heeft. Naast het opgelegde, onbetaalde werk dat als tegenprestatie telt, mag een uitkeringsgerechtigde ook nog zelf gekozen vrijwilligerswerk doen. Voor dit vrijwilligerswerk geldt dat het wel onder de vrijwilligersverzekering valt en dat hij/zij daarvoor een vrijwilligersvergoeding mag ontvangen. Let op: de maximaal toegestane vrijwilligersvergoeding is lager voor mensen met een bijstandsuitkering. Maximaal mogen mensen met een uitkering €95,- per maand ontvangen tot een maximum van €764,- per jaar.

vrijwilligerswerk tegenprestatie participatieOrganisaties die gaan werken met uitkeringsgerechtigden die een tegenprestatie moeten leveren, doen er goed aan om duidelijke afspraken te maken met de gemeente over:

 • De verzekering. De VNG ontwikkelt voor deze groep mensen een nieuwe verzekering: de participatiepolis. Deze polis moet door de gemeente afgesloten worden, niet door de organisaties. De gemeente is immers de directe opdrachtgever die de uitkeringsgerechtigde verplicht een onbetaalde activiteit te doen in het belang van de samenleving.
 • De vrijwilligersvergoeding. Uitkeringsgerechtigden kunnen volgens de Wet verplicht worden naar vermogen onbeloonde maatschappelijk nuttige werkzaamheden te verrichten. Hierdoor – en omdat ze dus formeel geen vrijwilligers zijn – vervalt het recht op de vrijwilligersvergoeding. Uiteraard is het niet de bedoeling dat mensen die zich maatschappelijk nuttig maken daar extra kosten voor moeten maken. De daadwerkelijk gemaakte kosten kunnen gewoon vergoed worden.
 • Het soort vrijwilligerswerk en de omvang. Hierover zegt de Wet dat de werkzaamheden verricht moeten worden naast of in aanvulling op de reguliere werkzaamheden en dat ze geen betaalde arbeid mogen verdringen. De omvang en duur van de werkzaamheden mogen slechts beperkt zijn. Onduidelijk is wat die beperkte omvang en duur precies inhoudt. Er wordt gesteld dat die kan verschillen naar gelang personen tijdelijk ontheven zijn van een of meer van de verplichtingen in de wet.
 • De controle. Op welke wijze vindt die plaats en wie heeft hier een rol in? Het ligt niet voor de hand dat vrijwilligersorganisaties die taak krijgen, omdat ze belang hebben bij de inzet van de uitkeringsgerechtigde.

De nieuwe regels vergen dus een nieuwe manier van werken: vrijwilligersorganisaties maken afspraken over de inzet met de gemeente en niet, zoals ze gewend zijn, alleen met de vrijwilligers zelf. Hoe dit allemaal moet, staat in de 'Werkwijzer' voor gemeenten, organisaties en uitkeringsgerechtigden, die te lezen is via deze link: www.samenvoordeklant.nl.

Share

8 gedachten over “Zelf gekozen vrijwilligerswerk geldt niet als tegenprestatie voor Participatiewet

 1. Miep

  Voor een alleenstaande ouder met een kind onder de 18 jaar bedraagt een bijstandsuitkering 70% van het minimumloon (€1495), dus € 1046.

  Hardwerkende thuishulp, ik hoop van harte dat je je baan weet te behouden de komende jaren en niet zelf afhankelijk wordt van een uitkering.

 2. Hardwerkende thuishulp

  Beste Miep, helaas is dat wat ik beschrijf de werkelijkheid. Hoe ik dat weet? Omdat ik het zwart op wit heb. Aan het bedrag wat U heeft, kan ik concluderen dat u alleenstaand bent en geen kinderen meer in huis hebt. Het bedrag wat ik noemde was voor een alleenstaande met 1 kind in huis; niet de kale uitkering maar alles wat daarbij komt.
  Ik hoop van harte dat U een baan vind en duim met u mee. Of het aan uw leeftijd ligt dat U, ondanks Uw hoge opleiding en 15 jaar ervaring niet wordt aangenomen, kan ik niet beoordelen, ik ken U immers niet.

 3. Miep

  In sommige gemeenten worden trouwens nu al mensen uit de bijstand verplicht om zich onbetaald in te zetten in de thuiszorg. Wat daarvan de gevolgen zijn voor de betaalde thuishulpen hoef ik hardwerkende thuishulp denk ik niet uit te leggen?

 4. Miep

  Nou hardwerkende thuishulp, de bijstand voor een alleenstaande is € 880 netto. Dus ik weet niet hoe jij bij € 1651 netto komt. Ik denk dat er maar wat mensen in de bijstand zijn die graag met je zouden ruilen. Wees blij dat je een baan hebt! Bijstand is echt geen vetpot en als er betaald werk zou zijn, zouden mensen dus gaan werken! Ik ben 48 en nu 1 jaar werkloos. Ik solliciteer me een breuk en ondanks mijn hoge opleiding en 15 jaar ervaring word ik gewoon niet aangenomen (leeftijd?). Ik dreig straks in de bijstand te komen. Ik probeer nu mijn vaardigheden en talenten zinvol in te zetten dmv vrijwilligerswerk, maar dat mag in de bijstand dus ook niet meer. Waarom moeten mensen die geen werk kunnen vinden daarvoor gestraft worden? We zijn toch geen criminelen?

 5. hardwerkende thuishulp

  Eindelijk! Ja zeker, eindelijk! Mensen hebben decennia lang aangetoond dat zij niet om kunnen gaan met de vrijheden zoals zij dit in het verleden hadden. Het gevolg is een enorm parasitisme! Het wordt tijd dat er meer controle op uitgeoefend wordt. Zolang ik klanten help voor 1400 netto per maand (FT werkweek)die netto 1651 euro als uitkering krijgen, kan ik constateren dat er in dit land iets gigantisch scheef zit!

 6. antoinette Hovingh

  Ik wordt hier heel verdrietig van.
  Wees blij met mensen die leven van een uitkering en zelf hun leven vullen met vrijwilligerswerk naar eigen keuze.

 7. Eric

  De overheid schiet z'n doel voorbij!
  Wij leven in een monarchie het land wordt bestuurd door het volk deze wijst Door middel van stemrecht personen aan die op hun beurt het land besturen, maar het probleem rust bij het volgende!
  Er worden al jaren portefeuilles uitgedeeld aan personen die geen enkele kennis van zaken hebben!
  Dat wil zeggen, een slager bakt brood, en een bakker verkoopt groente!
  Wij moeten waken over wat we hadden, dit moeten we terug krijgen!
  Als gemeenten worden belast met de zorg !
  Als de afgekeurde medemens wordt gedwongen tot werk waar moet het dan een!
  Als gekwalificeerde artsen aan dijk worden gezet Door gemeente bestuur die op de stoel gaan zitten van de arts!
  Als rechters verantwoording moeten afleggen aan een niemand die toevallig is gekozen, dan gaat het goed mis in dit land.
  Wij moeten groeien in dit land, maar niet ten koste van de minder bedeelden!
  Wij kunnen niet landen veroordelen terwijl we als Nederland veel erger zijn!
  We zijn als Nederlanders toch geen hypocrieten ?
  Wij zijn de overheid!
  Wij laten het gebeuren we stonden erbij en keken erna!
  De ene ramp wordt gevoed met de andere!
  Ouders worden in de opvoeding van de kinderen belemmerd door dat de overheid ook daar zijn bemoeizucht gebruikt!
  Wij moeten terug naar de wortels waar wij als Nederlanders een trots volk waren waar we opkwamen voor ons zelf en de medemens!
  Als alles eenmaal weg is, hebben we de boot gemist!

  Met vriendelijke groet,

  Eric

 8. henricus

  Dit is dwangarbeid en men kan een persoon met gemak maken en of breken.
  Iemand die in een gemeentelijke uitkering komt heeft vaak een diepgaande en trauma achtergrond en zijn na jaren hard werken op oudere leeftijd niet gewillig daarin terecht gekomen.
  Vaak zijn zij vrijwillig en nuttig werk aan het verrichten met veel kunde en plezier, dat is er wel voldoende, op de reguliere markt NIET!
  Men kan dit mensen niet aandoen! dit te bedenken en te faciliteren is mens onwaardig en schande voor Nederland.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gebruikt Tiny Framework Inloggen