Leden van de Tilburgse Watersport Vereniging vulden de tribune van de raadszaal bij de discussie over de locatie van hun vereniging

Vanmorgen bij de vergadering van de commissie Economie stond na exact 14 maanden de Tilburgse Watersport Vereniging opnieuw op de agenda. En opnieuw waren veel leden op de publieke tribune aanwezig, gehuld in oranje reddingsvesten, om aandacht te vragen voor hun huisvesting.

Gaandeweg de discussie met wethouder Joost Möller, die ruim drie uur duurde, werd vooral duidelijk dat er door de gemeente Tilburg verschillende toezeggingen zijn gedaan aan zowel de Watersportvereniging, als aan bedrijvenorganisatie BORT en dat die toezeggingen haaks op elkaar staan.

Bij de Watersportvereniging is de indruk gewekt, dat hoewel het huurcontract dat zij voor 5 jaar met de gemeente hebben afgesloten in 2008 tijdelijk is, er toch te praten is over een vernieuwing van het contract, of dat anders de gemeente met een vervangende locatie zou komen. Tegelijkertijd heeft de gemeente aan het BORT beloofd, dat de Watersportvereniging zeker per 1 september 2013 weg zou gaan van de locatie aan de Zuiderkruisweg. Volgens Bas Wilthagen (PvdA) ligt in een document van augustus 2010 vast, dat de huurperiode met de Watersport Vereniging verlengd zou worden tot en met 2018. Echter, volgens wethouder Joost Moller klopt dit niet en hij stelt dat dit in ieder geval nooit naar buiten had mogen komen: “Het is een raadsel hoe dat op internet heeft kunnen belanden. Het is geen besluit maar een intern stuk. De inhoud wordt door het college niet erkend. In het college is aangegeven dat dit onjuiste informatie is.” Dit kwam hem op felle kritiek te staan van Bart van de Camp (SP): “Hoeveel van die spookstukken zijn er eigenlijk op internet en hoe komen die daar? Hoe weten we nou welke stukken echt zijn en welke niet?”

De heer Roels, spreekt in namens de Tilburgse Watersport Vereniging


Het BORT behartigt de belangen van de bedrijven die langs de havenarm gevestigd zijn en die de Watersportvereniging graag ziet vertrekken. De heer Verbraak, die namens het BORT de raadsleden toesprak, stelde: “We vinden dat een watersportvereniging niet thuis hoort op een industrieterrein. Het is geen bedrijf, het is een mooie zichtlokatie en het is een belemmering voor andere bedrijven.” Hiervoor kreeg hij alleen de steun van de VVD.

Ook de Watersportvereniging had een inspreker aangemeld, de heer Roels: “We worden niet serieus genomen en nergens bij betrokken. We worden als partij weggezet als rare uitzondering die niet op een bedrijfsterrein thuishoort. De zwaaikom lijkt ons de beste locatie, maar als we moeten verkassen verwachten we toch medewerking. In maart 2011 heeft u toegezegd om met plannen te komen en we hebben ze nog steeds niet gezien.”

Ten slotte kondigde Joost Möller aan dat de huur per 1 september 2013 wordt opgezegd en de Tilburgse Watersport Vereniging per die datum weg moet.

Delen