Spring naar inhoud

Vanavond, tijdens een extra raadsvergadering, is Auke Blaauwbroek geïnstalleerd als wethouder in het Tilburgse college. Hij vervangt vanaf vandaag Jan Hamming, die zijn ontslag heeft ingediend omdat hij 8 maart aanstaande zal worden benoemd tot burgemeester van de gemeente Heusden. Tot vandaag was Auke Blaauwbroek fractievoorzitter van de PvdA en adviseur van de FNV Vakcentrale.

Auke Blaauwbroek tijdens zijn installatie als wethouder

Auke Blaauwbroek zal, net als Jan Hamming de taken arbeidsmarktbeleid, armoedebeleid, sport, wijkimpuls, Stappegoor en Reeshof op zich nemen. Na  schriftelijke stemming bleken 34 raadsleden voor en 5 tegen te hebben gestemd. Tegenstemmers Trots en VSP beargumenteerden dat het college verkleind moet worden van zeven naar zes of vijf wethouders.

Share

Jan Hamming

Bij zijn afscheidsreceptie als wethouder van Tilburg heeft Jan Hamming op donderdag 1 maart in popcentrum 013 de grote, zilveren legpenning van de gemeente Tilburg ontvangen uit handen van burgemeester Peter Noordanus. Jan Hamming was van 1994 tot 1999 lid van de Tilburgse gemeenteraad. Van 1999 tot 2012 was hij wethouder. Per 1 maart verlaat Jan Hamming de gemeente Tilburg. Hij wordt burgemeester van Heusden.

Het vervullen van de functie van wethouder gedurende een periode van dertien jaar is in Tilburg uniek. Jan Hamming leverde in zijn periode als wethouder enkele bijzondere prestaties. Zo veranderde hij de bestuurlijke cultuur. Jan Hamming ging chatten, kreeg een direct e-mailadres, hield koffiespreekuren in de wijken en liet graffiti aanbrengen op zijn kamer. Hij maakte daarmee het lokale bestuur toegankelijker en bracht de politiek dichter bij de burger.

Jan Hamming heeft de jongeren in de stad een stem en invloed gegeven. Hij organiseerde jongerenparticipatie, zoals het jongerenevenement 'The Wall', Jongerenambassadeurs, een jeugdparticipatiebudget en de Hall of Fame.

In de tijd dat Jan Hamming de portefeuille Wonen beheerde, zijn er meer woningen gebouwd dan in de jaren daarvoor. Door het instellen van een taskforce wist hij het tekort aan studentenhuisvesting terug te dringen.

Op het gebied van sport zorgde hij voor investeringen in amateurclubs, met name kunstgrasvelden en accommodaties. Ook maakte hij het sporten in de wijk mogelijk met Cruijffcourts en zorgde hij voor de Tjip-pas: goedkoop sporten voor kinderen.

Hij voerde honderden gesprekken met minima en mensen die in de problemen zaten. Jan Hamming heeft tijdens zijn wethouderschap diverse nevenfuncties uitgeoefend. Zijn nevenfuncties zorgden voor een landelijk netwerk en voor belangrijke contacten in Den Haag.

De manier waarop hij invulling gaf aan de functie van wethouder heeft Tilburg op de politieke kaart gezet. Het blad Binnenlands Bestuur plaatste hem in 2010 en 2011 in de top van de lokale bestuurders.

Het college van de gemeente Tilburg heeft daarom besloten hem - bij zijn afscheid als wethouder - de grote zilveren legpenning toe te kennen.

Share

3

Het college van B&W heeft een nieuw plan voor Stappegoor gemaakt om voor te leggen aan de gemeenteraad.

Plattegrond Nieuw Stappegoor

Een belangrijke wijziging in het plan is het woonaanbod. Er komen meer eengezinswoningen, in plaats van appartementen. Die komen onder meer op de locatie van de gemeentewerf en voetbalvereniging Ons Vios. Ook is woningbouw gepland op de locatie van de Sporthogeschool en op de plek die direct grenst aan de woningen van de Goirleseweg. Ten noorden van het Olympiaplein is er plek voor commerciële ruimten, waaronder dus een XL supermarkt. De huidige locatie van Skaeve Huse wordt verplaatst naar een nog nader te bepalen locatie. Het woongebied rond de huidige Sporthogeschool is straks bereikbaar via de Goirleseweg. In de nieuwe plannen is rekening gehouden met een mogelijke afslag van de A58, hoewel over aanleg daarvan nog niets is besloten. ...lees verder "Nieuw Stappegoor: Woningen met tuin, XL supermarkt en sport"

Share

1

Jan Hamming en Auke Blaauwbroek

Auke Blaauwbroek, nu fractievoorzitter van de PvdA in de Tilburgse gemeenteraad, zal Jan Hamming opvolgen als wethouder. Jan Hamming, die per 8 maart het Tilburgse college verlaat, zal vanaf die datum burgemeester van Heusden worden. De plek van Auke Blaauwbroek als fractievoorzitter zal worden overgenomen door Gabe van der Zee en Leendert Florusse, de eerste opvolger op de kieslijst, komt nieuw in de PvdA-fractie.

Wethouder Marieke Moorman reageert verheugd op de voordracht van Auke Blaauwbroek als wethouder: "Gezien zijn achtergrond als vakbondsbestuurder en zijn brede sociaal-economische kennis is Auke Blaauwbroek een logische opvolger van Jan Hamming. Lastige dossiers als de invoering van de Wet Werken naar Vermogen zijn hem niet onbekend. Auke Blaauwbroek ziet uit naar zijn nieuwe functie: "Als wethouder wil ik onze plannen om de komende twee jaar wekelijks de straat op te gaan uitvoeren. Direct contact met de Tilburgers is basis voor ons beleid. Daarnaast wil ik de vele sportvrijwilligers leren kennen en hen een hart onder de riem steken."

De installatie van Auke Blaauwbroek als wethouder en Leendert Florusse als raadslid zal waarschijnlijk plaats vinden tijdens de gemeenteraadsvergadering van maandag 19 maart.

Share

1

Veel van onze lezers weten waarschijnlijk wel dat wij Willem II supporters zijn.

Voor wie dat nog niet wist: Wij zijn Willem II supporters!

Natuurlijk hebben wij de afgelopen jaren het nieuws rondom ons cluppie gevolgd dat veelal niet bepaald positief was.
Sportief konden wij niets ondernemen, daar was de selectie voor, maar aan de andere kant konden wij wel iets doen:

Een kleine duit in een grote zak, een heel grote zak.

En toen stond hij op. Een man die wij alleen kenden van de kranten en twitter. Wij ontmoetten hem bij 013, schudden zijn hand en dankten hem voor het redden van onze trots.

Stiekem een imposante vertoning met een sympathiek gezicht. In de politiek vaak een gevaarlijk voorteken, maar voor ons niet.

Hij vocht tegen de bierkaai en won, accepteerde de hoon van collega´s en koos voor zijn volk, een discutabele constructie als gevolg en Willem II gered als uitkomst.

En dan komt de volgende stap. Van mijlenver kon je aan zien komen dat zijn plafond niet in Tilburg lag.

Hij solliciteerde naar diverse, landelijke functies binnen zijn partij. Wat wil je anders? We hebben het wel over de meest invloedrijke Tilburger van 2010. Dat smaakt naar méér!

Wij zagen in hem de man die het Brabantse, nee het Tilburgse geluid in de landelijke politiek kan laten doorklinken.

En dan komt die stap. We verliezen hem niet aan de landelijke politiek, we verliezen hem niet aan de provincie, nee we verliezen hem aan Heusden.

Jan Hamming wordt burgemeester van Heusden. We moeten het even op ons laten inwerken.

Niks mis mee, met Heusden. Prachtige gemeente, mooie omgeving, maar voor ons voelt het toch wat onwennig. Een beetje zoiets als: een assistent trainer van Barcelona wordt hoofdcoach in de Hoofdklasse.

Wij zijn er van overtuigd dat Jan meer kan, meer wil en meer gaat doen in de toekomst.

Dat gunnen wij Jan ook!
Dus bij dezen: Heel veel succes in je nieuwe functie als burgervader! En bedankt voor alles dat je voor ons clubje, de sport en onze stad hebt gedaan!

Heusden boft maar.

Share

5

Jan Hamming

De Tilburgse wethouder Jan Hamming is dinsdag 31 januari 2012 door de Heusdense gemeenteraad voorgedragen tot burgemeester van deze gemeente. Na de definitieve benoeming wordt Jan Hamming officieel geïnstalleerd op 8 maart 2012.

Jan Hamming vertelt: "Na bijna 13 jaar de mooiste wereldbaan te hebben mogen uitoefenen, is het goed om ruimte te maken, om mezelf elders verder te ontwikkelen. De keuze is mede bepaald door persoonlijke motieven. De afgelopen dertien jaar heb ik ervaren als topsport, enerverend, never a dull moment, boeiend en uitdagend. Ik ben dankbaar voor de steun van de Tilburgse bevolking, de partij, de medewerkers van de gemeente en de gemeenteraad. Voor de passie en het optimisme voor de stad die zij hebben."

Auke Blaauwbroek, fractievoorzitter van de PvdA, laat in zijn reactie weten: "Hamming weet omvangrijke bestuurlijke ervaring te koppelen aan een directe benadering van de mensen in een gemeente. Jan stapt op mensen af en bereikt daarmee respect en waardering. Hij weet mensen te motiveren om er samen voor te gaan. Tilburg verliest een zeer betrokken bestuurder die oprecht en vanuit het hart voor Tilburg en de Tilburgers keihard heeft gewerkt. Het is jammer voor Tilburg dat Jan ons verlaat, maar het zal een feest worden voor Heusden en haar inwoners. Ik feliciteer hen dan ook graag met deze geweldige burgemeester."

Jan Hamming kiest ervoor om in de regio actief te blijven en zich verder te ontwikkelen in het lokale bestuur. Hij kent Brabant immers goed en wil in Heusden samen met de inwoners aan het werk om deze historisch moderne gemeente in dit uitdagende economische klimaat op de kaart te zetten. "Ik kies er nu voor om een volgende stap te zetten. Ik wil mijn bindende kwaliteiten als burgemeester inzetten en samen met de inwoners van Heusden de schouders zetten onder een zware uitdaging. Ik kijk uit naar het burgemeesterschap in Heusden, naar een prettige samenwerking met de gemeenteraad en inwoners."

"Ik ben enorm gaan houden van de Tilburgers en de stad, het zal veel moeite kosten om daar afscheid van te nemen. Maar het is een afscheid van de functie en niet van de mensen. Ik blijf voor altijd verbonden aan de Tilburgers en hun stad. De Tilburgers wil ik bedanken voor de support, de kritiek, de enorme betrokkenheid bij elkaar en wat er in Tilburg gebeurt, en de grote bereidheid om over de eigen schutting te kijken en onverwachte verbindingen aan te gaan. Ik zal het persoonlijke contact met de vele Tilburgers koesteren en missen, de kleine ontmoetingen bij mensen thuis, als ik bij hen op koffiegesprek kwam. Maar ook de binding met de Tilburgers via de sociale media, de wijkbezoeken, het campagnevoeren. Ook zal ik het werken aan betere leefbare wijken, betere sport- en jeugdvoorzieningen en betere omstandigheden van mensen in kwetsbare posities missen." Er is een extra website  om reacties achter te laten: http://Www.eenberichtaanjan.nl

 

Share

1

Wethouder Jan Hamming

Het Bureau Schuldhulpverlening van de gemeente Tilburg heeft als eerste gemeentelijke schuldhulpverleningsorganisatie een NEN-certificaat behaald. Een NEN-certificaat moet ervoor zorgen dat de schuldhulpverlening transparant en professioneel wordt uitgevoerd. Het belangrijkste criterium is, dat de organisatie voor schuldhulpverlening werkt volgens de kwaliteitsnorm die het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid daar aan stelt.

Met een certificaat kan een organisatie aantonen dat zij altijd handelen in het belang van alle partijen, zowel de schuldenaar áls de schuldeiser. Het Ministerie van SZW heeft zich de afgelopen jaren hard gemaakt om een dergelijke certificering van de grond te krijgen. Begin december vond het twee dagen durende onderzoek naar juistheid en volledigheid (Audit) van de schuldhulpverling in Tilburg plaats. Hierbij werd beoordeeld of de geboden dienstverlening voldoet aan de vastgelegde normen, wetten, regels en richtlijnen.

De laatste jaren is het aantal mensen dat in de problemen is gekomen door schulden in Nederland toegenomen. Steeds meer mensen doen een beroep op schuldhulpverlening. Ook zijn de problemen rond schulden ingewikkelder geworden, doordat schulden stijgen en een schuldenaar met veel schuldeisers van doen heeft. Wethouder Jan Hamming, verantwoordelijk voor armoedebeleid, licht toe: "De economische crisis raakt veel mensen. Het brengt maatschappelijke kosten met zich mee, denk aan armoede, sociale uitsluiting, huisuitzetting, onverzekerdheid, afsluiting gas of licht. Ook zien we dat mensen hun baan kwijt raken, of hun woning niet verkocht krijgen, waardoor de woonlasten oplopen. Dan is het fijn om te weten dat zij terecht kunnen bij schuldhulpverlening met goede dienstverlening."

De onderzoekers waren onder de indruk van de heldere processen bij Bureau Schuldhulpverlening. De organisatie zet zich in voor kwaliteit. "We hebben heldere proceslijnen, waarin communicatie een vaste plek heeft. Medewerkers kennen de kaders, communiceren goed en zijn trots op de resultaten die ze neerzetten", vertelt Joke de Kock, voorzitter van het NVVK en manager van Bureau Schuldhulpverlening.

Share

Op 24 september van dit jaar schreef Joost van Huijgevoort geschiedenis in de Tilburgse politiek, door uit de CDA-fractie te stappen en een eigen politieke partij op te richten: DAT. DAT staat voor Democratisch Actief Tilburg. Nu, tien weken later spreek ik Joost over zijn keuze en politieke en maatschappelijke visie. 

Joost van HuijgevoortWe beginnen met het wegwerken van een paar hardnekkige misverstanden. Joost is niet met ruzie uit het CDA gestapt en ook niet onverwachts. Het is een keuze geweest die hij al vantevoren heeft aangekondigd. Joost vertelt hierover: "Ik was in de aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 gevraagd om de Tilburgse CDA een profiel te geven en een visie op te zetten. Ik heb dat toen gedaan, maar met de voorwaarde dat er ook iets zou veranderen. Vervolgens werd mij gevraagd om me verkiesbaar te stellen tijdens de verkiezingen van 2010. Dat heb ik toen ook gedaan, hoewel ik eigenlijk nooit politieke ambities gehad heb. Ik heb toen wel gezegd dat ik vond dat het CDA nog steeds een te weinig sociaal gezicht had en dat ik mijn eigen koers zou varen als dat na twee jaar niet was veranderd. Ik was eigenlijk van plan geweest om per januari 2012 uit de fractie te stappen, maar door omstandigheden is dat drie maanden eerder gebeurd." Dus de CDA-fractie wist allang dat je zou opstappen? "Ja, maar toen het zover was, schrokken ze toch."

Wat was de reden voor deze stap? Joost: "In ieder geval niet de landelijke gebeurtenissen. Het was toeval dat dit samenviel, maar het had er feitelijk niks mee te maken. Wel vind ik dat zowel plaatselijk als landelijk het CDA haar sociale kant heeft laten varen en enorm naar rechts is opgeschoven. Vroeger zaten CDA-ers overal in de samenleving, nu zijn ze nergens meer in betrokken en weten ze niet meer wat er speelt. De sociale doelstellingen zijn grotendeels opgegeven. Een uitzondering in Tilburg overigens Marie-Thérèse Blomme (raadslid), zij is als een van de weinigen nog actief in de samenleving." Kreeg je veel kritiek op deze beslissing? Joost: "Dat viel mee. Vanuit het hele land kreeg ik veel steun van (ex-)CDA-leden, die vinden dat hun partij teveel naar rechts is opgeschoven. De enige kritiek die ik kreeg, was op het feit dat ik mijn zetel heb gehouden. Maar ja, ik gun mijn zetel niet aan nóg een CDA-nitwit!"

Waarin verschilt jouw politieke beweging, DAT, zich van het CDA? En, hoe nu verder? Joost legt uit: "Hier in de gemeenteraad missen we het overzicht, de samenhang. Maar voor een heel klein deel hebben we hier wat te zeggen, maar het meeste wordt door het kabinet in Den Haag bepaald. En dan gaan we hier eeen begroting van bijna één miljard zitten te verdelen, zonder dat we rekening houden met wat er vanuit Den Haag op ons af komt en zonder verder te kijken naar de toekomst of naar andere beleidsterreinen." Als voorbeeld komt de commissievergadering 'Economie' van een dag eerder ter sprake, waarin wethouder Joost Möller (VVD) stelde dat hij met zijn kermisuitgaven omlaag wil en daarom een goedkoper bedrijf wil inhuren dan het Gemeentelijk Werkbedrijf. Joost: "Kijk. Dat is nou typisch wat ik bedoel! Die VVD-wethouder is veel te kortzichtig bezig met alleen zijn eigen budget, zonder de samenhang te zien. De Diamantgroep moet elk jaar minimaal €60 miljoen omzetten en als dat niet lukt, moet de gemeente het tekort bijleggen. Dat zijn we wettelijk verplicht. Dus als je werk gaat weghalen bij de Diamantgroep, of bij BAT (Brabants Afval Team) dat er ook onder valt, en ze missen daardoor omzet, draait de gemeente er zelf voor op. "

Geldt dit voor iedereen in het college? Of zijn er ook wethouders die het goed doen? Joost: "Er zijn wel verschillen hoor. Marieke Moorman bijvoorbeeld, is niet de slechtste, kent haar dossiers goed en is niet afhankelijk van haar ambtenaren. En Jan Hamming is ook goed bezig, treedt naar buiten en laat zich zien. Wel denk ik dat hij aan het eind van zijn politieke carrière zit." Denk je dat Jan Hamming het goed zou doen als minister? Joost: "Ik zie Jan Hamming geen minister worden, want hij maakt niks af. En dat moet je als minister wel kunnen. Hij moet een positie kiezen met een sociale dimensie, als directeur van de Diamantgroep bijvoorbeeld. Zo'n baan gun ik hem, dat kan hij." En de andere wethouders? Joost: "De VVD- en CDA-wethouders vind ik te kortzichtig, te ambtelijk. Berend de Vries, van D66, ook erg ambtelijk, maar wel heel intelligent. Maar moeilijk hoogte van te krijgen. En Marjo Frenk heeft gewoon een rot-portefeuille met alle moeilijke dossiers: zorg, wmo en cultuur. Dat kun je nooit goed doen. Maar ook zij moet actiever naar buiten toe. Niet alleen naar leuke dingen maar ook als het moeilijker wordt, zoals vorig jaar met die buurthuizen. Toen kwam er draagkracht uit de wijk en is ze daar verkeerd mee omgegaan." "Kijk, het nadeel van deze brede coalitie met vijf partijen is, dat ze elk van hen een eigen gezicht missen. Dat gaat nu goed, maar als over een jaar de aanloop naar de verkiezingen in 2014 begint, komt dit college onder druk te staan omdat elke partij zich dan weer wil gaan profileren, want dat hebben ze nodig om de verkiezingen te winnen."

En hoe ziet de toekomst eruit voor DAT? Joost: "We moeten als kleine partijen in de oppositie samenwerking zoeken. Dat betekent vooral dat we gelijk moeten optrekken op punten die we gezamelijk hebben. Dat zal overigens niet meevallen, want de verschillen zijn vrij groot. De TVP van Loes Dielissen is vooral bezig met de dorpen Udenhout en Berkel-Enschot en met fysieke, omgevingsonderwerpen zoals bestemmingsplannen, daar heb ik zelf niet veel mee. Overigens is de TVP ook begonnen als afsplitsing van de VVD. Trots is te veel bezig met kleine gebeurtenissen en heeft te weinig begrip voor samenhang." En de Partij voor Tilburg? "Rebecca Pol is een goeie en erg intelligent, maar de rest van die partij is nogal nikszeggend. Dat maakt het wel moeilijker."

Ga je meedoen met de volgende verkiezingen? Joost: "Als het goed is ga ik niet zelf meedoen, want tegen die tijd ben ik al 68 en ik vind dat je het werk moet doorgeven aan de jongere generatie. Daarom ga ik vanaf januari actief op zoek naar mensen die DAT kunnen voortzetten. Ik mag als éénmansfractie twee commissieleden hebben en daarvoor ga ik in ieder geval twee mensen zoeken die géén politieke achtergrond hebben, die een brede visie hebben en die over levenservaring beschikken. Ze hoeven niet per sé gestudeerd te hebben, maar moeten wel sociaal intelligent zijn. Deze twee mensen moeten het gezicht van DAT gaan bepalen."

Share

1

Wethouder Joost Möller

Vijf uur achter elkaar praten over de Tilburgse Kermis, dat lukt alleen politici. Raadsleden in de commissie 'Economie' spraken met wethouder Joost Möller vandaag over de afgelopen kermis en de toekomstige kermissen.

Vrij uitgebreid werd er stil gestaan bij het geluidsoverlast door kermis en evenementen voor de bewoners van de binnenstad, waarop een uitvoering technisch verhaal volgde over verschillende manieren van geluidsmeting en welke manier nou het beste is. Kern van het probleem is, dat volgens de klagers vooral de lage tonen voor overlast zorgen.

De meest interessante onderwerpen zaten in de staart van de vergadering, waarin Joost Möller meedeelde, dat erover nagedacht wordt om in de toekomst de Spoorzone bij de Tilburgse Kermis te trekken en dat het dan zo zou kunnen zijn, dat de Besterdplein en -ring niet meer als kermisterrein worden gebruikt. Maar omdat hier nog maar pas over gedacht wordt en er nog geen echte plannen zijn, is hij hierover nog niet met bewoners en ondernemers gaan praten.

Het venijn zat echter in het allerlaatste gespreksonderwerp. Tot nu toe wordt het verplaatsen van straatmeubilair, zoals verkeersborden, verkeerslichten en bomen in bakken, uitgevoerd door de Diamantgroep en wordt het opruimen en schoonmaken gedaan door BAT. Wethouder Joost Möller wil graag minder geld uitgeven aan deze zaken en denkt dat te kunnen doen, door het te laten uitvoeren door andere bedrijven die dat goedkoper kunnen. Volgens hem is het een verkapte subsidie om dit werk alleen te laten doen door deze bedrijven en moeten ze concurreren met anderen.

Corrie Laming kwam namens de SP hiertegen in verzet. Zij herinnerde de wethouder eraan, dat het nieuwe Werkbedrijf van de gemeente is opgericht, om mensen aan het werk te krijgen die anders geen kans hebben op werk. Als je dit Werkbedrijf, dat onderdeel is van de Diamantgroep, nu laat concurreren breng je dit in gevaar. Joost Möller antwoordde hierop: "Als het werkbedrijf duurder is, moet dat uit het budget komen van sociale stijging  en niet uit het kermisbudget. " zo liet hij de commissie weten.

Deze opmerking wekte verbazing bij diverse raadsleden, omdat het dus strijdig is met het plan voor het Gemeentelijk Werkbedrijf waarbij juist aan werkgevers wordt gevraagd om mee te helpen om mensen in dienst te nemen die wat moeilijker mee kunnen komen, ook als het wat meer kost. Juist de gemeente, zelf één van de grootste werkgevers, heeft toegezegd om werk vooral te gunnen aan het Werkbedrijf en zo het goede voorbeeld te geven voor andere grote bedrijven. Het weghalen van opdrachten bij het Werkbedrijf gaat daarmee rechtstreeks in tegen het sociale beleid en doorkruist het zelfs. Uiteindelijk kost het dan zelfs meer geld.

In de Gemeenteraadsvergadering van 19 december wordt de discussie verder gevoerd en zal er een beslissing worden genomen.

Share

Sinds 3 november kunnen busreizigers in Tilburg niet meer reizen met de strippenkaart. Zij moeten een chipkaart hebben of een (duurder) kaartje kopen in de bus. De aanschaf van een OV-Chipkaart kost €7,50. Om met de bus te kunnen reizen moet er bovendien minstens €4,- saldo op de pas staan. De startinvestering is daarmee €11,50 euro per persoon. Voorheen kon er met een gezin op één strippenkaart gereisd worden, nu geldt dat voor ieder gezinslid apart een OV-chipkaart moet worden aangeschaft.

Mensen met een minimum inkomen in Tilburg kunnen een vergoeding krijgen voor de aanschaf en het starttarief van de OV-Chipkaart. Vorige week hebben alle minima die de gemeente kent via de Meedoenregeling een brief gehad. Zij kunnen de kosten voor aanschaf van de OV-Chipkaart declareren tot 29 februari 2011. Ook minima die geen gebruik maken van de Meedoenregeling, kunnen de kosten van de OV-Chipkaart declareren. Zij moeten dan wel eerst een aanvraag voor de Meedoenregeling indienen. De vergoeding gaat niet te koste van andere activiteiten die minima met de Meedoenregeling kunnen doen.

Wethouder Jan Hamming, verantwoordelijk voor armoedebeleid, licht toe: "We vinden het belangrijk dat iedereen in Tilburg van het openbaar vervoer gebruik kan maken. We willen voorkomen dat mensen die de kosten voor het openbaar vervoer niet kunnen betalen, thuis blijven en de deur niet meer uitgaan. Daarom worden de kosten voor de Tilburgse minima vergoed door de gemeente."

De Meedoenregeling is bedoeld voor alle Tilburgers met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm. Daaronder vallen dus niet alleen mensen met een bijstandsuitkering, maar ook mensen met een aow of laagbetaald werk. Met dit budget van €70,- per persoon per jaar hebben deze mensen de mogelijkheid om aan activiteiten in de stad mee te doen, zodat zij niet in een sociaal isolement raken.

Afgelopen jaar maakten 7.993 mensen gebruik van de Meedoenregeling, in 2009-2010 was dit aantal nog 4.669. De afgelopen drie maanden hebben al 2.158 mensen gebruik gemaakt van de regeling, dat is een stijging van 18,6% ten opzichte van vorig jaar. De afgelopen jaren is ook het aantal aanbieders uitgebreid van 2 naar 80, samen bieden zij meer dan 150 activiteiten aan. Favorieten zijn Theaters Tilburg, Poppodium 013, sportscholen, bibliotheek, De Twern en het Missionaris Service centrum.

Share

1

Op maandag vergaderen de raadscommissies. De commissies zijn er om de gemeenteraads-vergadering voor te bereiden. De raadsleden in een commissie gaan in discussie over voorstellen van burgemeester en wethouders, of zetten zelf onderwerpen en voorstellen op de agenda.

Maandag begint om 9.00 uur de commissie Economie aan haar vergadering en daarbij komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod.

 • Met wethouder Jan Hamming wordt gesproken over het aan het werk helpen van mensen, hierbij zal worden gesproken over:
  • De vraag wat het kost en hoeveel het oplevert om mensen aan het werk te helpen die heel moeilijk aan werk kunnen komen.
  • De afbouw van sociale werkplaatsen, zoals ID-banen.
  • De begroting van de Diamantgroep voor 2012 tot en met 2014.
  • De oprichting van het Gemeentelijk Werkbedrijf
 • Met wethouder Joost Möller wordt vervolgens gesproken over de verkoop van gemeentelijk onroerend goed. De SP en de PvT (Partij voor Tilburg) hebben een voorstel gedaan om de verkoop van gebouwen en grond van de gemeente transparanter te maken om daarmee belangenverstrengeling te voorkomen. Dit is voorgesteld naar aanleiding van onduidelijkheden die ontstond rond de verkoop van het Duvelhok en de meisjesschool aan de Nijverstraat. De wethouder komt nu met een uitwerking van dat voorstel.
 • Tenslotte wordt met wethouder Berend de Vries gesproken over over twee onderwerpen.
  • De kade van TWV met boten op de kant en in het water
   De kade van TWV met boten op de kant en in het water

   De locatie voor de Tilburgse Watersportvereniging, waarover in maart van dit jaar commotie was ontstaan omdat voor die vereniging niet duidelijk was of ze een nieuw huurcontract zou krijgen of dat ze eventueel zouden moeten verhuizen naar een andere plek.

  • Het 'Winkelrondje. Er ligt een voorstel om ervoor te zorgen dat de gemeente de eerste rechten krijgt op het adres Stadhuisstraat 3 (Stadskantoor 3)m dat niet in eigendom is, zodat de gemeente niet hoeft te concurreren met vastgoedhandelaren op deze plek.

In de middag begint om 14.00 uur de commissie 'Maatschappij' aan haar vergadering. Onder andere de volgende onderwerpen zullen dan worden besproken met wethouder Marjo Frenk

 • De Stichting 'Alleen op deze Aarde' vraagt aandacht voor het voorkomen van eenzaamheid onder de groeiende groep alleenstaanden.
 • Onder de titel 'Ondersteuning dichtbij' wordt gesproken over zorg en welzijn in de wijk, gezinsmanagement, straatwerkers die te maken hebben met jongeren uit probleemgezinnen en de samenwerking tussen de vele instanties en personen die hiermee bezig zijn.
 • WMO in de wijk
 • Bomen Molenbochtstraat en Sumatrastraat

  Het Gezondheidscentrum in de wijk Stokhasselt. In september is hier eerder een pittige discussieover gevoerd en nu heeft de PvdA dit onderwerp opnieuw op de agenda gezet. De raadsleden willen weten of er nog contact is geweest met initiatiefnemers in Stokhasselt, en zo ja met wie en wat dat heeft opgeleverd. Er ligt bovendien een advies van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg, dat stelt dat in 2020 bewoners 24 uur per dag, zeven dagen per week terecht moeten kunnen in een gezondheidscentrum in de buurt. Het voorstel is dan ook om met bewoners, de wijkorganisatie 'Stokhasselt 88', gezondheidswerkers, de Montfortparochie, Tilburgse zorgverzekeraars en anderen, serieus na te gaan hoe een gezondheidscentrum kan worden opgericht in deze wijk.

Fietspad Pieter Vreedeplein

's Avonds begint om 19.00 uur de commissievergadering 'Fysiek' met een forse agenda

 • Met wethouder Roel Lauwerier zal worden gesproken over de volgende onderwerpen.
 • Met wethouder Marieke Moorman zal worden gesproken over onder meer:
  • Een update van de 'Welstandsnota'.
  • De benoeming van leden van de Omgevingscommissie, die de Monumentencommissie, de Groencommissie en de Welstandcommissie gaat vervangen.
Share

Zembla, het documentairprogramma van de Vara, zond op vrijdag 18 november een reportage uit die zij in oktober heeft gemaakt in Tilburg.

In de uitzending wordt aandacht geschonken aan gezinnen die van een minimum inkomen moeten rondkomen en door de forse bezuinigingen van het kabinet Rutte (nog verder) in de problemen komen. Onlangs heeft het NIBUD een onderzoek gedaan in Tilburg naar de gevolgen van deze bezuinigingen voor de mensen die nu al in armoede leven.
Ook de voedselbank krijgt aandacht en ook wethouder Jan Hamming die afgelopen maand met 125 minima in gesprek ging om zelf te horen met welke problemen deze mensen te maken hebben. Meer informatie is te vinden op de website van Zembla.

De uitzending van Zembla van 18 november 2011

Share

1

Wethouder Jan Hamming

Op 1 januari gaat het gemeentelijk Werkbedrijf van start. Het Werkbedrijf, dat onderdeel wordt van de Diamantgroep, gaat jaarlijks 400 mensen aan een baan helpen. Jan Hamming, wethouder werkgelegenheid, licht toe: "We richten ons volgend jaar op een groep mensen die binnen drie jaar weer aan een baan geholpen kunnen worden. Ze gaan gelijk aan de slag. Zij gaan werk doen waar behoefte aan is, waar mogelijk in de wijken. Denk aan buurtconciërges. Belangrijkste doel van het Werkbedrijf is om mensen zo snel mogelijk weer aan een reguliere baan te helpen."

Het gemeentelijk Werkbedrijf onderbrengen bij de Diamantgroep heeft als voordeel dat alle re-integratie activiteiten om mensen aan het werk te krijgen, bij één organisatie samen komen. Toch wil de gemeente daarnaast 20% van het budget voor deze activiteiten bij andere organisaties inkopen, omdat de raad daarop heeft aangedrongen. De definitieve beslissing over hoe het 'Participatiebudget', waarmee iedereen in Tilburg aan het werk moet worden geholpen, moet worden besteed, wordt in de zomer van 2012 genomen. Tot die tijd zullen er steeds kleine stapjes worden gezet waarover de gemeenteraad haar mening zal moeten geven.

Share

2

Donderdagavond 10 november is na een vergadering die om 14.00 uur begon en pas na 22.00 uur eindigde, de Tilburgse begroting vastgelegd voor 2012. Het algemene debat over de begroting was op maandag 7 november al gevoerd en daarvoor herhaaldelijk door het jaar heen, met de bezuinigingsdebatten in het voorjaar als aftrap. Nu moesten er beslissingen worden genomen.

Door alle bezuinigingen, niet alleen vanuit de gemeente maar ook vanuit de regering in Den Haag, krijgt iedereen het zwaar te verduren, ook volgend jaar weer. Daarom heeft het stadsbestuur van Tilburg een tijd geleden aan het NIBUD gevraagd om uit te zoeken wat de gevolgen zijn voor mensen die nu al van een minimum inkomen moeten leven. De conclusie, die vrijdag een week geleden bekend werd, loog er niet om: vooral eenoudergezinnen met kinderen op de middelbare school komen straks €170,- tekort.

Deze sombere conclusie was voor de PvdA de aanleiding om een voorstel te doen voor een Sociaal Noodfonds waarin een bedrag van €750.000,- beschikbaar komt om mensen die door alle bezuinigingen ernstig in de problemen komen. In het debat dat daarop volgde werd de PvdA verweten dat ze hier wel erg laat mee is. Veerle Slegers namens de SP: "Waarom is de PvdA niet eerder bij bezuinigingsdebatten hiermee gekomen?" Ook D66 en de VVD waren voor, als ze in ieder geval wel mochten meebeslissen over welke 'ernstige gevallen' wat van dit geld kunnen krijgen. Partij voor Tilburg vond het effect van het bedrag te klein, Trots noemde het een 'doekje voor het bloeden dat de PvdA zelf heeft veroorzaakt en Sandra Franken noemde het 'symboolpolitiek' en deze drie partijen stemden tegen.

Maaltijdenexpres

Foto: multi-cuisine.nl

De Maaltijdenexpres ontsnapt voor 2012 nipt aan de bezuinigingen de het college van plan was, via een voorstel van wederom de PvdA. De reden daarvoor was, dat deze stichting dubbel wordt geraakt doordat ook alle ID-banen zijn afgeschaft, waardoor de Maaltijdenexpres nu veel hogere personeelskosten heeft. De Maaltijdenexpres bezorgd maaltijden bij mensen die, om welke reden dan ook, zelf niet kunnen koken. Doordat deze stichting haar klanten goed kent, heeft zij ook een belangrijke sociale functie voor veel mensen, in de vorm van dagelijkse aandacht. Bovendien wil de Maaltijdenexpres graag zelfstandig, zonder subsidie, werken, maar is er door de afschaffing van de sociale werkvoorziening meer tijd nodig om geheel onafhankelijk te worden. Dit laatste argument trok ook de VVD en Trots over de streep waardoor dit voorstel een meerderheid kreeg in de raad.

Share

Op maandag vergaderen de raadscommissies. De commissies zijn er om de gemeenteraads-vergadering voor te bereiden. De raadsleden in een commissie gaan in discussie over voorstellen van burgemeester en wethouders, of zetten zelf onderwerpen en voorstellen op de agenda.

Deze maandag begint om 9.00 uur de raadscommissie 'Modern Bestuur' met haar vergadering. Onder meer de hier volgende onderwerpen zullen dan worden besproken.

 • Met wethouder Berend de Vries zal er worden gesproken over subsidies voor Internationale samenwerking. In 2008 is hiervoor een plan gemaakt en goedgekeurd door de raad, maar door de forse bezuinigingen zal een deel van die plannen niet uitgevoerd kunnen worden.
 • Met wethouder Erik de Ridder zal worden gesproken over het subsidiebeleid, dat eenvoudiger moet. Vertrouwen, verminderen van de administratieve last en regeldruk, verhoging van de dienstverlening aan instellingen en burgers, efficiënt en effectief organiseren, komen tot één bedrijfsvoering en één administratie zijn hierbij de uitgangspunten.

's Middags om 14.00 uur begint de commissie 'Maatschappij' aan haar vergadering. Aan bod komen de volgende onderwerpen.

 • De vergadering begint met de presentatie van een nieuwe voorlichtingsfilm over seksueel misbruik, die gemaakt is door de Blauwe Maan.

Daarna volgen twee onderwerpen die eigenlijk vorige week al op de agenda stonden, maar die vanwege tijdgebrek zijn doorgeschoven naar deze maandag.

 • Met wethouder Jan Hamming zal worden besproken wat er bereikt zal moeten worden met de plannen in de impulswijken Groenewoud, Kruidenbuurt en Stokhasselt. Onder andere zal binnen drie jaar zeker de helft van de werklozen in deze wijken aan werk moeten, zodat elk gezin minimaal één kostwinner heeft en zullen alle basisscholen moeten voldoen aan de prestatienormen van de Onderwijsinspectie.
 • En vervolgens zal de discussie gaan over hoe mensen aan het werk geholpen moeten worden terwijl er veel minder geld voor is dan in voorgaande jaren.
In de avond, vanaf 19.00 uur vergadert de commissie 'Fysiek' en deze keer alleen maar onderwerpen van wethouder Berend de Vries.
 • Eerst wordt er gesproken over afvalscheiding en afvalstoffenheffing, dat beter moet want slechts 44% van het Tilburgs afval wordt maar gescheiden.
 • De gemeentelijk wet (verordening) voor verhuur van kamers en woonruimte moet worden aangepast, als de raadsleden het ermee eens zijn.
 • De 'herstructurering' is de manier waarop wijken en straten opnieuw worden ingericht, waarbij het de bedoeling is dat de stad prettiger wordt om in te wonen. De spelregels hiervoor hebben een aanpassing nodig en hierover gaat de commissie in discussie.
Dan blijven er nog twee onderwerpen over die al eerder in de raadsvergadering van 26 september naar voren zijn gebracht en die zijn doorgeschoven naar de commissie.
Share

2

Jan Hamming

Het Nederlands Institiuut voor BUDgetvoorlichting (NIBUD) gaat in Tilburg onderzoeken wat de gevolgen zijn van de bezuinigingen voor mensen die van een minimum inkomen moeten leven. Zowel vanuit het kabinet in Den Haag als het gemeentebestuur in Tilburg is er al veel gekort op itkeringen, kinderopvang, huur- en zorgtoeslag en nog lijkt het einde niet in zicht.

Deel van dit onderzoek bestaat uit gesprekken die Jan Hamming, wethouder sociale zaken en werkgelegenheid, zal gaan voeren met minima. Hij wil zeker met 100 mensen in gesprek om hun verhaal te horen en daarvoor roept hij onder andere via zijn eigen website en via social media (Twitter, Facebook) mensen op om te reageren.

Jan Hamming licht toe: "De stapeling van al de bezuinigingen, van zowel gemeente als rijk, kan ingrijpende gevolgen hebben. Denk aan mensen die werkloos zijn, kinderen hebben en lichamelijke of geestelijke beperkingen hebben. Die worden op verschillende gebieden gekort, waardoor de financiële consequenties moeilijk te overzien zijn. We hebben in Tilburg het armoedebeleid overeind weten te houden. Maar ook wij moeten op verschillende terreinen flink bezuinigen. Ik wil daarom van minima zélf horen waar al de bezuinigingen tot knelpunten leiden. En die leg ik zoals afgesproken voor aan de gemeenteraad. Natuurlijk zal ik de problemen ook onder de aandacht brengen van het rijk."

Share

1

Op maandag vergaderen de raadscommissies. De commissies zijn er om de gemeenteraads-vergadering voor te bereiden. De raadsleden in een commissie gaan in discussie over voorstellen van burgemeester en wethouders, of zetten zelf onderwerpen en voorstellen op de agenda.

Deze maandag begint om 9.00 uur de raadscommissie 'Economie' met haar vergadering. Onder meer de hier volgende onderwerpen zullen dan worden besproken.

 • De verkoop voormalige meisjesschool aan de Nijverstraat, op verzoek van de Partij voor Tilburg op de agenda gezet, omdat de eerste koper waarmee de gemeente in onderhandeling was, gepasseerd is voor een latere bieder. Deze eerste bieder heeft een brief geschreven aan alle partijen en de gang van zaken wordt nu besproken met wethouder Joost Möller, die verantwoordelijk is.
 • Meisjesschool Nijverstraat

  Met wethouder Berend de Vries zal worden gesproken over de onteigening van een stuk grond in Berkel-Enschot, dat nodig is voor een uitbreidingsplan, De Hoge Hoek. Dit uitbreidingsplan is onderdeel van de 'Overhoeken' en ligt aan de noordwestzijde van Berkel-Enschot. Met de meeste eigenaren in het gebied van Hoge Hoek is de gemeente het al eens geworden over aankoop van gronden. Met één eigenaar is dit nog niet gelukt en hoewel er nu nog wordt onderhandeld, is de kans groot dat de partijen het niet eens zullen worden over de aan- en verkoop. Daarom wil de gemeente voorstellen om de grond te onteigenen.

In de middag om 14.00 begint de commissie Maatschappij aan haar vergadering met onder meer de volgende onderwerpen.

 • Bij de laatste raadsvergadering van maandag 26 september, was er een inspreker die aan de bel trok omdat het fout gaat met het vervoer van kinderen die naar een speciale school moeten. Nu voor veel kinderen dit vervoer is wegbezuinigd, moeten ouders hiervoor iets anders regelen en zij hebben daar te weinig tijd voor gehad, zo vertelde deze vader. Vandaag praat de commissie over dit probleem met wethouder Marjo Frenk.
 • Eveneens met wethouder Marjo Frenk zal er worden gesproken over drie kunstprojecten, die nog in de planning stonden. De Maawmuur, 'Water' en de 'Hidden Lives Tower'. Deze projecten zijn al gestart voordat KORT (Kunstenplan in de Openbare Ruimte) werd opgeheven en er was al geld voor opzij gelegd. De gemeente wil graag de Maawmuur en 'water' (een filmprogramma over Water in de openbare ruimte) laten uitvoeren. Het derde project, Hiden Lives Tower, wordt veel duurder dan was gedacht en wil de gemeente liever stoppen. De commissie discussieert over de verschillende mogelijkheden en gevolgen.
 • De VVD-fractie heeft vragen over het beheer van wijkcentra en het contract dat daarover is aangegaan met de Twern. De Twern krijgt ruim €6,2 miljoen voor haar werk in 2011 en de VVD wil van wethouder Marjo Frenk weten of er een plan ligt voor een nieuwe manier van werken van de Twern, of het beheer van de Twern aan de verwachtingen voldoet en wat er gebeurt met klachten uit wijken en buurten over het beheer.
 • Met wethouder Jan Hamming zal worden besproken wat er bereikt zal moeten worden met de plannen in de impulswijken Groenewoud, Kruidenbuurt en Stokhasselt. Onder andere zal binnen drie jaar zeker de helft van de werklozen in deze wijken aan werk moeten, zodat elk gezin minimaal één kostwinner heeft en zullen alle basisscholen moeten voldoen aan de prestatienormen van de Onderwijsinspectie.
 • En vervolgens zal de discussie gaan over hoe mensen aan het werk geholpen moeten worden terwijl er veel minder geld voor is dan in voorgaande jaren.

In de avond, vanaf 19.00 uur, vergadert de commissie Fysiek.

 • Er staan twee bestemmingsplannen op de agenda die zullen worden besproken met wethouder Joost Möller.
  • Zorgvlied - Burgemeester Damsstraat 15
  • Buitengebied De Uiterste Stuiver
 • Met wethouder Roel Lauwerier zal worden gesproken over de voorrangssituatie Heyhoefdreef - Reeshofdijk, dat door de PvdA en GroenLinks op de agenda is gezet.
 • Tenslotte wordt er eveneens met Roel Lauwerier gesproken over de gladheidsbestrijding van afgelopen winter en het gladheidsbestrijdingsplan voor de komende winter.
Share

Spanning tijdens de koppelkoers.

In Tilburg is maandagavond 5 september de wielerzesdaagse van Brabant van start gegaan. Deze zesdaagse duurt tot en met zaterdag 10 september en werd door sportwethouder Jan Hamming met een schot van het startpistool geopend. Daarbij waren alle deelnemende wielrenners aanwezig. Er doen veel jonge renners mee, omdat de zesdaagse van Brabant vooral mikt op jong en aanstormend talent.  De eerste koers van de avond was een koppelkoers. Dat is een koers waarin teams van twee personen elkaar steeds afwisselen. Ze mogen zelf bepalen wanneer de aflossingen telkens plaats vinden.  De 21 jarige, Nederlandse talenten Nick Stöpler en Yoeri Havik versloegen 18 concurenten en wonnen de wedstrijd.  Vele verschillende vormen van baanwielrennen komen op zo'n avond aan de orde, dernies, puntenkoers, afvalkoersen en sprintcompetities tussendoor. Rond half 12 zijn de laatste huldigingen. Hier staan de uitslagen na de eerste dag.

Erik van Vliet van Radio MagnifiQue had een vraaggesprek met Michael Vingerling en Tim Veldt die samen winnaar werden van de 200 meter sprint:

Share

1

Afbeelding van 11.be

Vlak voor de zomervakantie lanceerde wethouder Jan Hamming zijn nieuwe plan voor integratie en emancipatie. Hierbij wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen autochtoon of allochtoon. Iedereen is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar eigen leven. Maar mensen die het nodig hebben, kunnen rekenen op een sociaal vangnet en extra ondersteuning. Emancipatie van vrouwen blijft wel extra aandacht krijgen. Dat is in het kort de strekking van het plan. Afgelopen maandag, 29 augustus werd dit plan besproken in de commissie 'Maatschappij' van de gemeenteraad.

Maar eerst kreeg Gerda de Vries, directeur van Feniks, het stedelijk centrum voor emancipatie in Tilburg, het woord: "Ik ben blij dat er in tijden van bezuiniging de emancipatie  meer aandacht krijgt. Maar combineren van integratie en emancipatie heeft een visie nodig." Ze sprak de vrees uit, dat wanneer alle vrouwenorganisaties samen worden gevoegd, de organisatie met de grootste begroting de regie in handen zal krijgen, wat nadelig kan zijn voor de kleinere organisaties.

De SP, bij monde van Veerle Slegers, was het roerend met Gerda de Vries eens: "Het is typisch dat alle vrouwenorganisaties op een hoop worden gegooid en dat de organisatie met de minste expertise, maar de grootste begroting, de regie krijgt." en ging zelfs nog een stapje verder: "Zelforganisaties die hun plek kwijtraken, worden in de armen gedreven van de moskeeën. Dit is een erg neo-liberaal plan voor een sociaal democratische wethouder." Deze opmerking leidde tot hilariteit bij Joost van Puijenbroek, de fractievoorzitter van Trots: "We worden door de SP rechts ingehaald! Sinds wanneer zijn moskeeën haatpaleizen waar je geen mensen naartoe moet jagen?" zo vroeg hij zich hardop af. Waarbij hij wethouder Jan Hamming prees voor deze stap in het integratiebeleid. Andere partijen drukten zich milder uit. Het CDA wil vooral graag dat de resultaten achteraf meetbaar zijn en Sandra Franken wil met de wethouder een borrel drinken om 'er samen uit te komen' en een manier te vinden om kansarme vrouwen te bereiken.

Jan Hamming wees er in zijn beantwoording nog eens op dat het geen nieuw beleid is, maar een logische, volgende stap om mensen in Tilburg te helpen die dat nodig hebben. "Wie denkt dat dit nieuw is, heeft de afgelopen vijf jaar zitten slapen." zo stelde hij. En ook: "Geen enkele zelforganisatie was verrast over het verdwijnen van hun subsidie, ze zagen het al aankomen. Sommige organisaties gaan het nu zelf regelen. Bijvoorbeeld het Suikerfeest; eerst heeft de gemeente geholpen, maar nu is die hulp niet meer nodig en kunnen de mensen het zelf. Het gaat er om dat problemen worden opgelost, niet om welke kleur of afkomst iemand heeft."

Share

Ireen Wüstijsbaan
Het ijs zal plaatsmaken voor een houten wielerbaan

De wielerzesdaagse van Brabant zal voor de tweede keer in Tilburg verreden worden. De Ireen Wüst IJsbaan is dan het decor voor de wielerkoers. De ijsbaan wordt helemaal omgetoverd tot een houten wielerbaan, velodrôme genaamd. Van maandag 5 september tot en met zaterdag 10 september gaat er 's avonds na 18:00 gekoerst worden en dat duurt ongeveer tot middernacht.
Dagelijks terugkerende onderdelen zijn de punten-koers, koppel-koers, afvalkoers, tijdrit, sprint en dernyraces met een moter. Het programma biedt een mix van sport en entertainment.

Sportwethouder Jan Hamming: "Baanwielrennen past in de traditie van Tilburg en daarom zijn wij trots dat er een Zesdaagse op de sportkalender staat. Extra bijzonder is dat de wielerbaan nu is opgebouwd in onze ijsbaan. Dat onderstreept de vele mogelijkheden van de sportaccommodaties in Tilburg."  Tilburg en de Zesdaagse zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, voornamelijk dankzij Tilburger en oud-kampioen Jan Pijnenburg. Hij reed in 10 jaar maar liefst vijftig zesdaagsen. De zesdaagse van Brabant behoort tot de 'Tilburg Traktaties'

Erik van Vliet van Radio MagnifiQue had een interview met de organisator Frank Boelé en dat is hieronder te beluisteren

Share
Gebruikt Tiny Framework Inloggen