Politiek van maandag 14 mei: Burgerjaarverslag 2011

Deze maandag staat er een speciale raadsvergadering op de agenda. Aan de hand van de 'programmaverantwoording' en het 'burgerjaarverslag' wordt er teruggekeken naar 2011.

Deze raadsvergadering begint al om 14.00 uur in plaats van 's avonds en heeft een andere agenda dan gewone raadsvergaderingen. De eerste vergadering van de middag gaat over de toelating van een nieuw gemeenteraadslid. Dat is René  Spieringhs (SP) die de plaats inneemt van Veerle Slegers die haar zetel opgaf. Daarna begint de tweede raadsvergadering met de beëdiging van René Spieringhs, waarna de agenda verder afgewerkt wordt: Eerst mag van elke partij de fractievoorzitter commentaar geven op het jaarverslag 2011, waarbij er nog geen discussie gevoerd wordt. Ook mogen fractievoorzitters dan al moties, voorstellen voor wijziging inbrengen.

Daarna gaat het college van burgemeester en wethouders (B&W) hierop reageren.

Dan volgt er een tweede ronde voor de fractievoorzitters en dan mogen andere raadsleden wel in de rede vallen om in discussie te gaan. In deze tweede termijn worden de debatten gevoerd.

Vervolgens mag het college van B&W weer reageren en kunnen raadsleden met de wethouders in debat.

Tenslotte zal over de ingebrachte moties gestemd worden, maar nog niet over het jaarverslag zelf. Op 4 juni is er namelijk opnieuw een speciale raadsvergadering die gaat over de toekomst, de zogenoemde 'Perspectiefnota'. Tijdens de vergadering vam 4 juni wordt ook gestemd over het jaarverslag van 2011.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *