Spring naar inhoud

Lintjesregen 2012 in Tilburg

Foto: theagenda.nl

Bij gelegenheid van Koninginnedag 2012 krijgen 20 mensen in Tilburg een onderscheiding van H.M. Koningin Beatrix. De decoraties worden vandaag uitgereikt door burgemeester Peter Noordanus.

G.F.M. (Gerard) Beerens (82) - Tilburg - Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Beerens heeft veertig jaar trouwe dienst in de metaalbranche achter de rug. Hij was daarnaast actief als reservist bij het Korps Nationale Reserve (KNR) en later voor de Vereniging van Oud-Reservisten (OVV).

C.P.M. (Carel) Bergmans (65) - Tilburg - Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Sinds 1976 is hij actief voor de Vredesparochie, als lid van het kerkbestuur en als lid van het Gemengd Koor Vredeskerk. Sinds 1985 is hij zeer actief op het terrein van koormuziek en musicals bij het Operakoor Concordia en de musicalvereniging BOeMS.

A.P.J.M. (Ad) van Bijnen (64) - Tilburg - Lid in de Orde van Oranje-Nassau.  Ad van Bijnen heeft zich als vrijwilliger gedurende een leven lang, intensief, belangeloos en succesvol op verschillende manieren ingezet op diverse terreinen van het maatschappelijk leven. Hij is of was actief als mantelzorger, bestuurlijk actief voor de vakbond NKV-FNV (ook op landelijk niveau), de ondernemingsraad NS Tilburg en de Vereniging Oud Personeel van de NS Tilburg.

M.T.J. (Marie-Thérèse) Blomme (57) - Tilburg - Lid in de Orde van Oranje-Nassau.  Al meer dan 25 jaar is mevrouw Blomme actief op de terreinen van cultuur, emancipatie en politiek. Als cultureel ondernemer organiseerde zij diverse exposities en culturele evenementen in Tilburg. Daarnaast heeft zij zich ingezet voor de belangen en de ontwikkeling van vrouwen: zij is of was bestuurslid van de Annie van Dierenschool, Vrouwen Ontmoeten Vrouwen, vrouwennetwerk Hera, Feniks, het stedelijk centrum voor emancipatie. Sinds 2006 is ze gemeenteraadslid voor het CDA.

A.J.E. (Toon) de Brouwer (76) - Berkel-Enschot - Lid in de Orde van Oranje-Nassau.  Zijn activiteiten liggen op het cultuurhistorisch terrein, maar komen daarnaast ook ten goede aan de Willibrordusparochie, het openbaar carnaval, Regionaal Archief Tilburg en de sport en vrijetijdsbesteding. Zo is of was hij bestuurslid van de Stichting Openbaar Karnaval in Berkel-Enschot, bestuurslid van muziekgroep Tammazuurke en van De Laandstampers en vrijwilliger voor de Avondvierdaagse. Hij schreef voor clubbladen van de voetbalvereniging, de bridgeclub en voor dorpskrant De Schakel.

J.W.A. (Joke) van Lieshout-Geux (78) - Tilburg - Lid in de Orde van Oranje-Nassau Sinds 1992 is zij bestuurslid en vrijwilliger bij De Zonnebloem afdeling Reeshof. Zij bezoekt leden van de afdeling en als bestuurslid is zij de stuwende kracht achter een groot aantal activiteiten Van 1993 tot 2009 was zij vrijwilliger bij de KNV EHBO afdeling Reeshof. Zij was lotusslachtoffer bij oefening en verleende assistentie

H.B. (Henk) van Hest (65) - Tilburg - Lid in de Orde van Oranje-NassauSinds 1981 is Henk van Hest actief als instructeur EHBO en aangesloten bij de Nederlandse Organisatie Docenten EHBO (NODE). Bij deze organisatie heeft hij in de periode 1985-2007 als plaatsvervangend rayonleider een bestuursfunctie vervuld. Gedurende dertig jaar heeft hij velen opgeleid tot gediplomeerd EHBO-er.

F.P.M.G. (Francie) Wilms-de Laat (64) - Tilburg - Lid in de Orde van Oranje-Nassau.  Bij Sarto was zij leesmoeder, hielp mee bij knutselactiviteiten, organiseerde schoolreisjes en speldagen. Sinds 1978 is zij actief voor de Christoffelparochie, onder meer als lid van het pastorale team, deelname aan de liturgiegroep, leiding geven aan lectoren en werkgroepen. Sinds 1986 is zij vrijwilliger bij De Zonnebloem, onder meer als voorzitter van de afdeling Broekhoven-Groenewoud. Als coördinator van de collecte is zij reeds 15 jaar actief voor de Hartstichting.

E.M. (Mariëtte) van Aubel-Laugeman (57)- Tilburg - Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Al jarenlang is zij actief als dierenarts bij Den Herd in de Capucijnenstraat, ze is altijd bezig met het verbeteren van dieren- en mensenwelzijn. Zij was medeoprichter van de Stichting Onplaatsbare Katten en voor de Stichting Mens Dier Nood, twee lokale initiatieven die inmiddels landelijke navolging hebben gekregen. Zij is ook actief voor de Stichting Vrouwen  ontmoeten Vrouwen, voor de Juniorkamer Hart van Brabant en voor Ondernemersvereniging Korvel Vooruit.

M.J.P. Robben (67)  - Berkel-Enschot - Lid in de Orde van Oranje-Nassau.  De heer Robben heeft zich als sportbestuurder en vrijwilliger vele jaren met succes ingezet voor het verenigingsleven in Berkel-Enschot en de handbalsport in het bijzonder. In 1973 was hij oprichter van handbalvereniging White Demons in Berkel-Enschot.

E.M. (Els) van Gorp-Schellekens (66) - Berkel-Enschot - Lid in de Orde van Oranje-Nassau.  Zeer lange tijd heeft zij boeken ingesproken voor mensen met een leeshandicap. Ze werkte mee aan de totstandkoming van radioprogramma’s van Radio Elisabeth, de lokale ziekenomroep. Ook leverde zij een bijdrage aan regionale en provinciale omroeporganisaties, zoals Radio Club Holandes, Radio Tilburg en Omroep Brabant. Thans is zij nog altijd verslaggever/presentator bij de Lokale Omroep Tilburg Totaal. Daarnaast heeft zij zich verdienstelijk gemaakt op cultureel gebied, onder meer als regisseur van cabaret- en toneelvoorstelling.

A.A.H. (Ton) Schollen (61) - Tilburg - Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Als bestuurder en vrijwilliger heeft de heer Schollen zich veel jaren ingezet voor het verenigingsleven in Tilburg, met bijzondere aandacht voor de biljartsport. Sinds 1976 is hij voorzitter van de Tilburgse Biljart Bond, een organisatie waarbij 24 verenigingen zijn aangesloten met in totaal ruim 350 leden. Hij is de belangrijkste promotor van de jaarlijkse Midden Brabant-ontmoeting met collega-biljartbonden uit Dongen en Oosterhout.

E.C.M.A. (Lies) Schuurmans (74) - Tilburg - Lid in de Orde van Oranje-Nassau.  Mevrouw Schuurmans heeft een grote maatschappelijke betrokkenheid. In haar reguliere werk bij het Instituut voor Maatschappelijk Werk heeft zij zich in de jaren zeventig ook als vrijwilliger ingezet voor de opbouw van de samenleving in de toenmalige nieuwbouwwijk Stokhasselt. Later richtte zij haar werkzaamheden met name op slachtofferhulp en op hulp aan Aids-slachtoffers. Buiten haar reguliere werk was zij lange tijd bestuurslid van Hockeyclub Were Di, bestuurslid van de Stichting Thuishaven Tilburg en vrijwilliger bij landschapspark Moerenburg.

D.H. (Dorothy) Zoontjens-Spong (72) - Tilburg - Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Mevrouw Zoontjens-Spong heeft zich gedurende haar gehele carrière als logopediste zeer intensief ingezet voor de ontwikkeling en landelijke verspreiding van een behandelmethode die inmiddels bekend staat als Orale Myofunctionele Therapie (OMFT).  Naast het trainen van medelogopedisten heeft zij zich ingezet om deze methode bekendheid te geven bij huisartsen, tandartsen, orthodontisten en kaakschirurgen. Zij was of is actief bij de Stichting Afasie Nederland, de Werkgroep Neuropsychologie Nederland, de Arbeitskreis für OMFT, de Nederlandse organisatie voor OMFT en van de Kwaliteitskring Logopedie.

M.W.J.M. (Mark) Sterke (53) - Tilburg - Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.  In 1970 begon Mark Sterke met het beoefenen van judo en jiu jitsu. In 1979 richtte hij zijn eigen krijgskunstschool Shin Tai Ryu op, eerst als vereniging en later als stichting. Van deze stichting is hij inmiddels 33 jaar voorzitter, in diezelfde jaren trad hij ook op als docent. Hij heeft ongeveer 1500 leerlingen gehad. Daarbij maakt hij ook tijd vrij voor lessen aan leerlingen met een geestelijke of lichamelijke beperking. De heer Sterke is een autoriteit op Europees niveau op  het gebied van de traditionele Japanse krijgskunst. De contacten met Japanse krijgskunstbeoefenaren hebben ervoor gezorgd dat de vriendschapsbanden tussen Nederland en Japan versterkt zijn.

C.C. (Cees) Tijssen (59) - Goirle - Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Dr. Tijssen heeft een belangrijk deel van zijn carrière als neuroloog in het St. Elisabethziekenhuis in Tilburg gewerkt. Hij staat zowel intern als extern, met name ook bij patiënten en vakgenoten, bekend als een uitmuntend neuroloog. Hij heeft een zeer aanzienlijke bijdrage geleverd aan de uitbouw van de afdeling Neurologie. Belangrijk in zijn werk is het optimaliseren van de zorg voor de patiënt. Dr. Tijssen heeft een prominente positie als neuroloog opgebouwd door deelname aan een veelheid van interne en externe commissies, op regionaal, landelijk en internationaal niveau.

C.C.M.A. (Chris) Tuerlings (77) - Tilburg - Lid in de Orde van Oranje-Nassau.  Chris Tuerlings heeft zich als vrijwilliger ingezet op meerdere terreinen van het maatschappelijk leven. Hij zet zich onder meer in voor de belangen van bewoners van de Tilburgse binnenstad, onder meer als bestuurslid van de Stichting Binnenstad. Binnen de parochie is hij actief als collectant en als vicevoorzitter van het collectantencollectief. Sinds 1994 is hij bestuurlid van de afdeling biljarten van de Koninklijke Nederlandse Harmonie. Voor vrijwilligersorganisatie Contour is hij sinds 2000 actief op beurzen en andere evenementen om nieuwe vrijwilligers te werven.


E.M.T. (Liesbeth) Oldenkotte-Vissers (66) - Tilburg  - Lid in de Orde van Oranje-Nassau.  Mevrouw Oldenkotte-Vissers geeft door haar intensieve, vrijwillige en belangeloze inzet blijk van sociale bewogenheid en maatschappelijke betrokkenheid. Zij was of is actief voor Tilburgse parochies: van 1980 tot 1991 was zij lid van de liturgiegroep van de parochie Sint Maarten, sinds 2009 is zij lid van de pastoraatgroep van de parochie Petrus en Paulus. Veel verdiensten heeft zij op het terrein van vrouwenemancipatie.

H.C.J. (Huub) Willemen (74) -Tilburg  - Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De heer Willemen heeft zich als vrijwilliger, in de rol van ‘manusje van alles’, trainer, coach, scheidsrechter en bestuurslid heel veel jaren intensief en belangeloos ingezet voor de korfbalsport in Tilburg. Zelf was hij lid van korfbalvereniging Volt, waar hij ook enkele jaren in het bestuur zat. In de periode 1980-1990 was hij hoofdtrainer bij diverse korfbalverenigingen: Oranje-Wit, Jong Brabant en Heelkoo. In 1989 leidde een fusie van Korfbalvereniging Volt en Korfbalvereniging Wandelbos tot de oprichting van Korfbalvereniging Tilburg.

F.G. (Frans) Wilming (79) - Tilburg - Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De vrijwilligerswerkzaamheden van de heer Wilming liggen op het terrein van sport, kerkelijk leven, carnaval en maatschappelijke betrokkenheid. Van 1974 tot 1987 was hij voorzitter van Tennisvereniging Beekse Bergen. In deze periode heeft hij ervoor gezorgd dat het aantal banen van drie naar vijf werd uitgebreid. Tevens kwam onder zijn voorzitterschap de bouw van een nieuw en vergroot paviljoen tot stand. Sinds 1986 is hij actief voor de Carnavalsstichting Tilburg, onder meer in het centrale bestuur (drie jaar), in de Prinsencommissie (twee jaar), de lustrumcommissie (twee jaar), de commissie fondsenwerving (twee jaar) en diverse andere ad hoc commissies.

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gebruikt Tiny Framework Inloggen