Spring naar inhoud

Expositie: Nieuwe Ruimte voor de Stad

Vanaf vrijdag 30 maart tot en met vrijdag 20 april is de expositie 'Nieuwe Ruimte voor de Stad' te bezichtigen bij Fontys Hogeschool voor de Kunsten aan de Bisschop Zwijsenstraat. Deze expositie over leegstand en braakliggende terreinen is samengesteld door het bureau voor architectuur, stedenbouw en onderzoek en de Academie voor Architectuur en Stedenbouw van FHK.

Alleen al in Amsterdam ligt een hoeveelheid grond braak met een oppervlak zo groot als IJburg en staat 1,25 miljoen m2 kantoorruimte leeg. Andere steden in Nederland vertonen hetzelfde beeld. Ook Tilburg kampt met structureel leegstaand vastgoed en langdurig braakliggende bouwgrond. Is dit problematisch of bieden braakligging en leegstand juist nieuwe kansen?

De expositie toont historische voorbeelden, stelt strategieën voor en gaat in op juridische en exploitatietechnische aspecten van, al dan niet tijdelijk, gebruik. Voor verschillende braakliggende locaties en leegstaande gebouwen in de stad worden mogelijke oplossingen geschetst waarbij direct betrokkenen als bestuurders, ambtenaren, ontwikkelaars en omwonenden reageren op de vraag: waarom niet?

Ook wordt een blik geworpen op de toekomst: gaan we na de economische crisis weer gewoon verder op oude voet of kan de huidige impasse leiden tot een nieuw type stadsontwikkeling?

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gebruikt Tiny Framework Inloggen