De Lochal in de Spoorzone kan dienst doen als Grand Café temidden van groen en rust

De markt voor nieuwe woningen en kantoren zit behoorlijk in het slop en de verwachting is dat dit de komende jaren niet veel zal veranderen. Voor de Spoorzone in het hartje van Tilburg betekent dit, dat de bouwplannen die er liggen, mogelijk niet zullen worden uitgevoerd, want er is geen geld voor. Architecten Joris Verhoeven en Frank van Winden, beide werkend voor ‘buro ruimtelijke ordening en milieu, BROM’, hebben een nieuw plan bedacht voor de Spoorzone, waarin juist niet veel gebouwd hoeft te worden, maar waarin zo veel mogelijk gebruik wordt gemaakt van wat er al is.

In het plan ‘Citypark T Green, van werkplaats naar stadspark‘ schrijven zij: “Juist in deze tijd van aanhoudende economische onzekerheid, biedt een transformatie tot stadspark een passende oplossing. Geen overmatige, risicovolle en mogelijk slecht renderende nieuwbouw maar zorgvuldig geregisseerde, beperkte ingrepen waarbij zoveel mogelijk het bestaande erfgoed intact blijft en als een decor voor een prachtig stadspark wordt ingezet.”

In het plan worden bestaande spoorbanen als wandelpaden ingezet om de bezoeker te laten genieten van de culturele waarden van de Spoorzone. Historisch oninteressante gebouwen kunnen worden gesloopt om extra ruimte voor het park te maken. Juist wel bruikbare en interessante gebouwen worden ingezet als paviljoens.

Zo kan de polygoonhal, het halfronde, glazen gebouw met het bekende draaiplateau ervoor, verbouwd kunnen worden tot T Huis. De meest oostelijk gelegen loods, parallel aan de Fraterstraat, kan worden verbouwd tot martkhal of bazaar. Op deze manier is voor elk gebouw dat behouden moet blijven, een interessante bestemming te vinden.

Bestaande structuren van kabel en buisleidingen, hangend op enkele meters boven het maaiveld, kunnen worden voorzien van verlichting en de bestaande kraanbaan kan dienst doen om schommels aan te hangen. Het Citypark T green kan andere parken in en rondom het centrum Tilburg met elkaar verbinden, zoals: het Wilhelmina park, het Stadspark, de Muzentuin en het Kromhoutpark.

Zeker is, dat een Citypark van deze omvang in het centrum van de stad, Tilburg voorgoed op de kaart zal zetten in binnen- en buitenland.

Het plan van BROM. Meer afbeeldingen en omschrijvingen zijn te vinden op: www.t-green.nl

 

 

Delen